Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Läs redovisningarna / Kommunalval 2017 / Larsmo
Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk: Redovisningen har lämnats i angiven tid
Grå länk: Redovisningen har inte göras. (förhandsredovisning är frivillig, efterhandsredovisning göras bara i riksdags- och europaparlamentsval)

Finlands Socialdemokratiska Parti

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Björkskog, Marie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bobacka, Sten
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Bredbacka, Bernhard
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Enbär, Anders
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kotanen, Pia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Kronqvist, Andreas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Riska, Jonas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Vikström, Glenn
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Kristdemokraterna i Finland (KD)

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Björkskog, Björn Mocki
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björkskog, Erik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björkström, Marita Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Byggmästar, Christoffer Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Byggmästar, Gunnevi
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Eklund, Evamaria
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Enkvist, Ben
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Granholm, Görel Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Grankulla, Alf Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Grankulla, Ann-Sofie
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Hjulfors, Andreas Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Hjulfors, Emilia
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lassila, Carola
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Löfs-Grankulla, Pernilla
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nybäck, Jakob
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Rahja, Marianne Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Snellman, Anna-Lena Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Sundelin, Robin Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Svenfelt, Mikael
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Svenlin, Daniel Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Thylin, Kim
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Tyni, Heidi Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Törnqvist, Bernice Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Verkasalo, Samuel Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Åkerlund, Matilda
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Östman, Peter
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

Svenska folkpartiet i Finland

Namn Förhandsredovisning Valfinansieringsredovisning
Björkman, Åsa
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björkskog, Anna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Björkskog, Johanna
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Brännbacka, Sigvald
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Fagerholm, Morgan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Käldström, Patrik
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Lindell, Niklas
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Mattsson, Roland
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nynäs, Johnny
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Nynäs, Karita
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Palo, Katarina
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sandvik, Agneta
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Stenman, Carl-Wilhelm
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Stenman, Ulf
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sundqvist, Mats-Helge
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sundqvist, Saga
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Svenfelt, Leif
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Svenlin, Markus
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Sämskar, Marlene
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning
Wicklen, Stefan
Förhandsredovisning
Valfinansieringsredovisning

 Uppdaterat: 11.2.2020