Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Rapporter / Faktamaterial

Faktamaterial

På denna sida publiceras uppgifterna i de lämnade redovisningarna i csv-format. Om ettvart val publiceras fyra filer:
• förhandsredovisningarnas finansieringsrader
• valfinansieringsredovisningarnas finansieringsrader
• förhandsredovisningarnas finansieringskällor och kostnadsspecifikation och
• valfinansieringsredovisningarnas finansieringskällor och kostnadsspecifikation

Förhandsredovisningar som har lämnats av andra än de som blivit valda och utsetts till ersättare avlägsnas från publikationen efter 30 dygn från det att valresultatet har fastställts. Då avlägsnas motsvarande uppgifter också från de publicerade filerna.

Filernas teckenslag är UTF-8 och skiljetecknet är semikolon. Om den redovisande har använt semikolon i textfälten, leder detta också till att uppgifterna flyttas till fel kolumner. Ifall Du öppnar filen direkt med tabellkalkylprogrammet och t.ex. ä, ö och å inte syns rätt, spara först filen på disken och öppna den med tabellkalkylprogrammets hämtningsfunktion.

Uppgifterna publiceras i ett offentligt datanät i enlighet med 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009). Även om uppgifterna är allmänt tillgängliga, kan övrigt insamlande, sparande och behandlande av dem beröras av bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999). Av uppgifterna kan bildas ett personregister enligt personuppgiftslagen. Personregistrets registeransvariga svarar för att personuppgifterna behandlas lagenligt och för att bestämmelserna i personuppgiftslagen iakttas på behörigt sätt. Ytterligare information om dataskyddet samt anvisningar och blanketter för den registeransvariga finns på dataombudsmannens byrås hemsidor på adressen www.tietosuoja.fi .

Presidentinvaalit 2012

Presidentinvaali 2018

Europarlamenttivaalit 2014

Eduskuntavaalit 2015

Kuntavaalit 2017

 Uppdaterat: 18.2.2019