Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Rapporter / Kampanjfinansiering

Kampanjfinansiering, stöd, kostnader

Rapport över alla redovisningar som anknyter till det valda valet, i vilka summan av kampanjfinansieringen ligger mellan de angivna gränsvärdena (eller, om man lämnar bort det ena gränsvärdet, i vilka summan är större/mindre än det angivna gränsvärdet).

Redovisningstyp: *
Val: *
Gränsvärden för finansieringen: -

 Uppdaterat: 26.4.2019