Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Rapporter / Redovisningsskyldiga som har underlåtit att lämna in redovisningen i tid

Redovisningsskyldiga som har underlåtit att lämna in redovisningen i tid

Rapport över de redovisningsskyldiga som i anknytning till det valda valet inte har lämnat in sin redovisning inom den utsatta tiden.

Redovisningstyp: *
Val: *

 Uppdaterat: 26.4.2019