Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering / Rapporter / Redovisningar som har inkommit efter det utsatta datumet

Redovisningar som har inkommit efter det utsatta datumet

Rapport över de redovisningar som anknyter till det valda valet och inkom efter det datum som angavs i sökkriterierna eller enligt huruvida redovisningen kom in för sent eller huruvida den har kompletterats efter den utsatta tiden.

Redovisningstyp: *
Val: *
Ankomstdatum:
--.--.----
Redovisningar:
 Uppdaterat: 26.4.2019