Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

3.4.2023

Eduskuntavaalien 2023 vaalirahoitusilmoitusten tekeminen alkaa 5.4.2023 – sähköinen asiointipalvelu aukeaa ilmoitusvelvollisille 6.4.2023 aikana

Eduskuntavaalien 2023 vaalirahoitusilmoituksia voi tehdä VTV:lle vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 5.4.2023 alkaen. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu aukeaa ilmoitusvelvollisille torstain 6.4.2023 aikana.

Ilmoitusvelvollinen vaalirahoituksestaan on eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätty.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä viimeistään 5.6.


3.3.2023

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoilmoituksia voi jättää 2.3.-1.4.2023. Sähköinen asiointipalvelu aukeaa 3.3. aikana.

Ennakkoilmoituksen tehtyään ehdokas voi kertoa asiasta lataamalla kuvamateriaalia sosiaaliseen mediaan.


28.2.2023

Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2022

Puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt sekä lähiyhteisöt noudattavat rahoitussäännöksiä kohtalaisen hyvin. Kaikista järjestöjen saamista tukisuorituksista ei ollut kuitenkaan tehty lain vaatimia ilmoituksia. Takautuvia ilmoituksia on tehty tarkastusten aikana, mikä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2022


27.2.2023

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoilmoitusten tekeminen alkaa 2.3.2023 – sähköinen ilmoittaminen aukeaa ehdokkaille 3.3.2023 aikana

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoilmoituksia voi tehdä VTV:lle ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen 2.3.2023 alkaen. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu aukeaa ehdokkaille perjantain 3.3.2023 aikana. Viive sähköisen ilmoittamisen aukeamisessa johtuu järjestelmäteknisistä syistä.

Ennen sähköisen ilmoittamisen aukeamista ennakkoilmoituksia on mahdollista tehdä verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella postitse tai sähköpostilla.


26.9.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa on nyt julkaistu

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2022 aluevaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa 


Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi.


Tietosuojaseloste [pdf, 176 KB]

Saavutettavuusseloste