Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

21.12.2021

Aluevaalien 2022 ennakkoilmoitusten tekeminen alkaa 23.12.2021 – sähköinen ilmoittaminen aukeaa ehdokkaille 24.12.2021 aikana

Aluevaalien 2022 ennakkoilmoituksia voi tehdä VTV:lle ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen 23.12.2021 alkaen. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu aukeaa ehdokkaille perjantain 24.12.2021 aikana. Viive sähköisen ilmoittamisen aukeamisessa johtuu järjestelmäteknisistä syistä. Ennen sähköisen ilmoittamisen aukeamista ennakkoilmoituksia on mahdollista tehdä verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella postitse tai sähköpostilla.

Lomake [pdf, 210 KB]

16.11.2021

Kuntavaalien 2021 uhkasakkoprosessi on käynnissä

Vaalirahoitusilmoitus tuli tehdä valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta, eli 16.8.2021 mennessä. Osa ilmoitusvelvollisista ei ole toimittanut vaalirahoitusilmoitustaan ajoissa useasta kehotuksesta huolimatta. Vaalirahoituslain mukaan puuttuvien ilmoitusten osalta VTV voi velvoittaa ilmoitusvelvollista sakon uhalla tekemään ilmoituksen.

Uhkasakkoprosessin ensimmäisessä vaiheessa asianosaisille toimitetaan haastemiehen välityksellä ilmoitus prosessin vaiheesta ja tilaisuudesta antaa selitys. Vaalirahoitusilmoitus puuttuu yhä 64 ilmoitusvelvolliselta ja uhkasakkoprosessi etenee heidän osaltaan.

26.8.2021

Tarkastusvirasto odottaa viimeisiä ilmoituksia vaalirahoituksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt kehotuskirjeen niille kuntavaalien 2021 ilmoitusvelvollisille, jotka eivät olleet tehneet vaalirahoitusilmoitusta määräaikaan mennessä. Kehotuskirjeiden vastaanottajien on syytä toimia pikaisesti ja tehdä oma vaalirahoitusilmoituksensa. Tällä hetkellä vaalirahoitusilmoitus puuttuu 1 510 ilmoitusvelvolliselta. Nopein ja luotettavin tapa tehdä ilmoitus on täyttää lomake verkkopalvelussa.

Lue uutinen kokonaan osoitteessa vtv.fi

1.7.2021

Aluevaalien 2022 kampanja-aika alkaa 23.7.2021

Aluevaalien 2022 kampanja-aika alkaa 23.7.2021. VTV on julkaisut ehdokkaille ja ilmoitusvelvollisille ohjeen ennakkoilmoituksen ja vaalirahoitusilmoituksen tekemiseen. Ohje löytyy vaalirahoitusvalvonnan verkkosivuilta sekä viranomaisten määräyskokoelmasta Finlex-verkkopalvelussa.

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2022 aluevaaleissa [pdf, 615 KB]

17.6.2021

Kuntavaalien 2021 vaalirahoitusilmoitusten tekeminen alkaa 16.6.2021

Kuntavaalien 2021 vaalirahoitusilmoituksia voi tehdä VTV:lle vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 16.6.2021 alkaen.

19.4.2021

Kuntavaalien 2021 ennakkoilmoitusten jättäminen alkaa 14.5.2021

Arkipyhä (helatorstai) siirtää kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistämistä ja siten samalla myös ennakkoilmoittamisen aloituksen torstailta 13.5.2021 perjantaille 14.5.2021.

Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan perjantaina 14.5.2021, jonka jälkeen ennakkoilmoituksia voi alkaa toimittaa VTV:lle.

Järjestelmäteknisistä syistä johtuen ennakkoilmoitusten jättäminen sähköisesti vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelussa aukeaa ehdokkaille vasta noin 1-1,5 vuorokauden kuluttua ehdokasasettelun vahvistamisesta. Ennakkoilmoituksen voi kuitenkin tehdä heti ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella sähköpostitse tai postitse.

30.3.2021

Päivitetty ohje julkaistu

VTV on julkaissut päivitetyn ohjeen ehdokkaille ja ilmoitusvelvollisille ennakkoilmoituksen ja vaalirahoitusilmoituksen tekemiseen kuntavaaleissa 2021. Päivitetty ohje on saavilla verkkosivuillamme ja Finlex-verkkopalvelussa.

Kuntavaalien siirtymisen takia myös vaalien kampanja-aika muuttuu ja se on muutoksen jälkeen 13.12.2020-27.6.2021 välinen aika.

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2021 kuntavaaleissa [pdf, 731 KB]

18.3.2021

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle

Kuntavaalien päivitetty ohjeistus vaalirahoituksen osalta julkaistaan verkkosivuillemme sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt vaalien siirtoon vaikuttavan lain.

Oikeusministeriön tiedote vaalien siirtymisestä

4.3.2021

VTV Blogi:

On lottovoitto syntyä maahan, jossa vaalirahoitusta valvotaan!

Kuntavaaliehdokkaiden tulisi kuunnella äänestäjiä herkällä korvalla ja kertoa vaalirahoituksestaan jo hyvissä ajoin ennen vaalipäivää vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen avulla. Läpinäkyvä vaalirahoitus vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että demokraattinen järjestelmä toimii.

Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi.


Tietosuojaseloste [pdf, 176 KB]

Saavutettavuusseloste