Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

26.9.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa on nyt julkaistu

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2022 aluevaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa 

25.5.2022

Kaikki aluevaalien rahoitusilmoitukset on nyt tehty. Kenenkään osalta ei siis ollut tarvetta siirtyä uhkasakkoprosessiin

Kiitämme ilmoitusvelvollisia yhteistyöstä! Läpinäkyvä vaalirahoitus vahvistaa luottamusta, että demokraattinen järjestelmä toimii.

1.4.2022

Aluevaltuutettuja pyydetään lähettämään tiliotteensa tarkastusvirastoon

Vaalirahoitusvalvonnan tiimi pyytää aluevaltuutettuja toimittamaan jäljennökset vaalikampanjassaan käyttämiensä pankkitilien tiliotteista 29.04.2022 mennessä. Tiliotteet tulee toimittaa kampanja-ajalta eli aikaväliltä 23.7.2021–6.2.2022.

Lue koko uutinen vtv.fi

24.3.2022

Muutos Aluevaalien 2022 vaalirahoitusilmoituksen jättämisen määräpäivään -Määräpäivä ilmoitusten jättämiselle on maanantai 28.3.2022

VTV:n ohjeistuksen mukaan Aluevaaleissa 2022 valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittujen tulee jättää vaalirahoitusilmoitus viimeistään lauantaina 26.3.2022. Koska määräpäivä ajoittuu arkilauantaille, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (5 §, Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).

Pahoittelemme tapahtunutta.

Vaalirahoitusilmoitus suositellaan tehtävän asiointipalvelussamme sähköisesti.

23.2.2022

Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2021

Eduskuntapuolueet sekä niiden piirijärjestöt ja naisjärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä kohtalaisen hyvin. Kaikista järjestöjen saamista tukisuorituksista ei ollut tehty lain vaatimia ilmoituksia. Takautuvia ilmoituksia on tarkastusten jälkeen tehty huomattava määrä, mikä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

16.2.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa on nyt julkaistu

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2021 kuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla.

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

24.1.2022

Aluevaalien 2022 vaalirahoitusilmoitusten tekeminen alkaa 26.1.2022 – sähköinen ilmoittaminen aukeaa ilmoitusvelvollisille 27.1.2022 aikana

Aluevaalien 2022 vaalirahoitusilmoituksia voi tehdä VTV:lle vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 26.1.2022 alkaen. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu aukeaa ilmoitusvelvollisille torstain 27.1.2022 aikana. Viive sähköisen ilmoittamisen aukeamisessa johtuu järjestelmäteknisistä syistä. Ennen sähköisen ilmoittamisen aukeamista vaalirahoitusilmoituksia on mahdollista tehdä verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella postitse tai sähköpostilla.

Vaalirahoitus


PuoluerahoitusValtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi.


Tietosuojaseloste [pdf, 176 KB]

Saavutettavuusseloste