Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Front page / Political party funding / Ohjeet, määräykset, lomakkeet ja lainsäädäntö

Ohjeet

Määräykset

Lomakkeet

Puolueen lähiyhteisö on yhteisö ja säätiö sekä yhteisön tai säätiön sellainen rahasto, jonka puolue ilmoittaa asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella Valtiontalouden tarkastusvirastolle lähiyhteisökseen.

Puolue toimittaa ilmoituksen lähiyhteisöstä Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitteeseen:

Valtiontalouden tarkastusvirasto
PL 1119
00101 Helsinki

Lainsäädäntö

Published: 7.12.2010  Updated: 4.5.2017