Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Candidate’s election funding disclosure - County elections 2022

Disclosure received
  03.02.2022

A. Discloser’s details

Hanhela, Milka opiskelija, KK
Vasemmistoliitto Pirkanmaan hyvinvointialue
Name of the candidate’s potential support group:

B. Summary of election campaign expenses and funding

1. Total of election campaign expenses 773,54 eur
2. Total of election campaign funding 773,54 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 640,21 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total eur
2.4 Contributions from companies included in the funding, total eur
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total eur
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total 133,33 eur
2.7 Contributions from others included in the funding, total eur
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total eur

C. Itemisation of election campaign expenses

1. Total of election campaign expenses 773,54 eur
Election campaign advertising
- Newspapers, free papers and periodicals 178,75 eur
- Radio eur
- Television eur
- Information networks eur
- Other media 380,27 eur
- Outdoor advertising eur
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material eur
Planning of advertising campaign eur
Rallies eur
Expenses related to obtaining contributions for consideration eur
Other expenses 214,52 eur

D. Itemisation of election campaign funding and contributions

The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 €
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) 773,54 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total 640,21 eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group: :
Title of loan : Repayment plan/loan period: :
eur
eur
eur
eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from private individuals
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.4 Contributions from companies included in the funding, total eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from companies
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.5 The funding includes contributions from a political party, total eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from a political party
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following political parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.6 The funding includes contributions from party associations, total 133,33 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from party associations
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.7 Funding contains contributions from others, total eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from others
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total eur
a. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :

E. Optional itemisation

The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group.
TULOT: 133,33€ tuki puolueyhdistykseltä oli ehdokkaan saama osuus (eli 1/3) 400€:n suuruisesta summasta, joka haettiin kahden muun Vasemmistoliiton ehdokkaan kanssa yhteismainokseen Vasemmistonaiset ry:ltä.

Kampanjan rahoitus sisälsi 284,95€ kuntavaalien 2021 kampanjasta ylijäänyttä rahaa. Tämä summa on rahoituslaskelmassa sisällytetty ehdokkaan omiin varoihin.

KULUT: Muut kulut -kategoriassa 214,52€:n suuruinen summa koostui vaalikampanjan käännöskustannuksista.
Published: 3.2.2022