Oversight of Election Campaign and Political Party Financing

Candidate’s election funding disclosure - Presidential Election 2018

Disclosure received
  03.04.2018
Disclosure supplemented after dedline
 11.05.2018

A. Discloser’s details

Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Vihreä liitto r.p.
Name of the candidate’s potential support group: Suomi Finland 2018 ry.

B. Summary of election campaign expenses and funding

1. Total of election campaign expenses 318 470,79 eur
2. Total of election campaign funding 318 470,79 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 58 173,54 eur
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 30 127,20 eur
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total 170 380,05 eur
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total 30 800,00 eur
2.7 Contributions from others included in the funding, total 28 990,00 eur
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total eur

C. Itemisation of election campaign expenses

1. Total of election campaign expenses 318 470,79 eur
Election campaign advertising
- Newspapers, free papers and periodicals 12 463,28 eur
- Radio eur
- Television eur
- Information networks 52 024,60 eur
- Other media eur
- Outdoor advertising 5 996,64 eur
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material 12 381,36 eur
Planning of advertising campaign 53 843,49 eur
Rallies 24 221,51 eur
Expenses related to obtaining contributions for consideration 5 372,98 eur
Other expenses 152 166,93 eur

D. Itemisation of election campaign funding and contributions

The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 €
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) 318 470,79 eur
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total eur
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total eur
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group: :
Title of loan : Repayment plan/loan period: :
eur
eur
eur
eur
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total 58 173,54 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from private individuals
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
Riitta Nikula 2 000,00 eur
Sam Huber 5 000,00 eur
Kai-hsu Tai 2 500,00 eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals :
First names : Family name : Municipality of residence : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.4 Contributions from companies included in the funding, total 30 127,20 eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from companies
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 26 000,00 eur
Antti Heikinheimo Oy 0840092-2 1 500,00 eur
Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy 0858270-3 2 018,00 eur
b. The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies :
Company name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Kohdan a Hjärnbruketin tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 6 000 € muun tuen arvo.
2.5 The funding includes contributions from a political party, total 170 380,05 eur
The support includes no contributions of EUR  1500 or over from a political party
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following political parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 170 380,05 eur
eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties :
Political party : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.6 The funding includes contributions from party associations, total 30 800,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from party associations
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf 0832062-3 5 000,00 eur
VANTAAN VIHREÄT R.Y. 1512069-7 5 000,00 eur
ESPOON VIHREÄT RY 1525338-5 4 000,00 eur
Ylöjärven vihreät ry 2323866-0 1 850,80 eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations :
Party association : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen."
2.7 Funding contains contributions from others, total 28 990,00 eur
The funding includes no contributions of EUR  1500 or over from others
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 20 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 3 000,00 eur
eur
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders :
Name : Business ID or registration number : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total eur
a. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from :
Name : Business ID or registration number (optional) : Amount of contribution :
eur
eur
eur
c. Further information :

E. Optional itemisation

The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group.
Muista kuluista merkittävin on yhdistykseen palkatun henkilöstön kulut, jotka olivat 93 090,70 euroa ja puolueen vakituisen henkilökunnan presidentinvaaleihin kohdistetut palkkakulut, jotka olivat 27837,72 euroa Lisäksi on mm. matkakuluja ja hallinnollisia kuluja.
Published: 11.5.2018