Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus

Puoluelain mukaiset ilmoitukset

Selaa ilmoituksia
Hae tietoa ilmoituksista

Ohjeet, määräykset ja lainsäädäntö

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista puolueen, puolueen lähiyhteisön ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa. Tässä tehtävässä tarkastusvirasto voi tarkastaa edellä mainittujen tilinpitoa ja varojen käyttöä sekä tarvittaessa kehottaa täyttämään laista mainitut velvollisuudet.

Vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat vain ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset. Puoluelaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat rekisteröityneet puolueet ja näiden valtionavustusta saavat piiri- ja naisjärjestöt sekä lähiyhteisöt.

Puoluelain valvojan roolissa tarkastusvirasto raportoi eduskunnalle vuosittain. Tarkastuskertomukset ovat luettavissa VTV:n verkkosivuilla.

Ohjeita ilmoitusten tekemiseen löytyy Ohjeet, määräykset, lomakkeet ja lainsäädäntö -sivulta.

Ilmoitusvelvollisten ilmoitukset

Ajantasainen ilmoitus

Puolueen, piirin, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saaman tuen määrästä ja antajasta on ilmoitettava, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa.

Ajantasainen ilmoitus tulee tehdä sähköisesti viimeistään tuen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden 15 päivänä. Ajantasaisia ilmoituksia on vastaanotettu 1.1.2011 lukien.

Ajantasaiset ilmoitukset

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoituksen voivat tehdä vain puolue ja avustuspäätöksessä tarkoitettu yhdistys, ja se on vapaaehtoinen. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta.
Ennakkoilmoituksia vastaanotetaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää, vaaleja edeltävään päivään asti.

Ennakkoilmoitukset

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn tekevät vain puolue ja avustuspäätöksessä mainittu yhdistys.

Puolue toimittaa vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot toimitetaan vaaliajankohdan sisältävän tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2019 eduskuntavaalien osalta vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely toimitetaan siten vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot toimitetaan vaaliajankohdan sisältävän tilinpäätöksen yhteydessä.

Ilmoitukset vaalikampanjoiden kuluista ja rahoituksesta

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätöksen ja tilitarkastuskertomuksen toimittavat puolue, avustuspäätöksessä mainittu yhdistys sekä lähiyhteisö. Tiedot vaalien kuluista ja rahoituksesta toimitetaan vaaliajankohdan sisältävän tilikauden tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat

Tunnistautuminen

Ennen kuin puoluelain mukaisia ilmoituksia voi jättää, tulee ilmoitusta tekevä yhteisö perustaa asiakkaaksi ilmoitusrekisteriin. Yhteisölle määritellään käyttäjät, jotka voivat tehdä yhteisön puolesta ilmoituksia.

Ilmoituksia voi tehdä sähköisesti. Sähköisen ilmoituksen jättämiseksi edellytetään tunnistautumista. Tunnistautumisessa käytetään julkishallinnon yhteistä Suomi.fi– tunnistuspalvelua. Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Julkaistu: 12.8.2010  Päivitetty: 23.5.2019