Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

Ilmoitus jätetty 15.04.2011

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Keskusta r.p. 0201471-3
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
03 2011
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Savo on kotimme ry 195.394 2 000,00
Hämeen Parhaaksi ry 205.091 2 000,00
Satakunnan parhaaksi ry 178.034 2 000,00
Berner Osakeyhtiö 0107011-5 2 000,00
Energiateollisuus ry, Finsk Energiindustri rf 190.488 1 950,00
Kesko Oyj 0109862-8 2 500,00
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 0558121-1 2 500,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Timo Laaninen Helsinki 2 500,00
Eero Reijonen Liperi 3 000,00
Esa Rannila Vimpeli 5 000,00
Mari Kiviniemi Helsinki 3 500,00
Kimmo Tiilikainen Ruokolahti 3 000,00
Ilkka Herlin Helsinki 10 000,00
Juha Sipilä Kempele 25 000,00
Jari Leppä Pertunmaa 1 500,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Julkaistu: 15.4.2011