Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  05.01.2022

A. Ilmoittajan tiedot

Helsingin Vihreät ry 149.407
Helsinki

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
06 2021
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Outi Alanko-Kahiluoto Helsinki 1 500,00
Pekka Haavisto Helsinki 1 500,00
Atte Harjanne Helsinki 1 500,00
Emma Kari Helsinki 1 500,00
Maria Ohisalo Helsinki 1 500,00
Sanna Vesikansa Helsinki 1 500,00
Veera Florica-Rajala Helsinki 2 210,00
Otso Kivekäs Helsinki 2 620,00
Minna Lindgren Helsinki 3 430,00
Hannu Oskala Helsinki 2 150,00
Pekka Sauri Helsinki 1 880,00
Sameli Sivonen Helsinki 2 770,00
Johanna Sydänmaa Helsinki 2 670,00
Mikko Särelä Helsinki 2 550,00
Hannu Tuominen Helsinki 2 089,00
Tuomas Rantanen Helsinki 3 400,00
Reetta Vanhanen Helsinki 2 499,00

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

Kuusi ensimmäistä riviä ovat kansanedustaja- ja apulaispormestarimaksuja.

Loput ovat kuntavaaliehdokkailta läpilaskutettuja mainoskuluja. Helsingin Vihreät on ostanut mainostilaa muun muassa joukkoliikennevälineistä ja verkosta, ja myynyt mainospaikkoja edelleen ehdokkailleen. Mainostuotteet ovat olleet kaikille halukkaille ehdokkaille saatavilla ja he ovat voineet ostaa niitä omakustanteisesti. Kyseessä ei siis ole varsinainen tuki järjestölle, VTV kuitenkin ohjeistaa läpinäkyvyyden periaatteella ilmoittamaan nämä summat. Kaikki ehdokkaat ovat myös maksaneet ehdokasmaksun 150 € (vähävaraiset 100 €), jolla katetaan yhteisen kampanjan kuluja.
Julkaistu: 5.1.2022