Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta

(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika  19.04.2023

A. Ilmoittajan tiedot

Hämeen Kokoomus ry 100.039
Hämeenlinna

1.Tuki ajalta

Kuukausi Vuosi  
03 2023
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä.

B.Tuen antajien tiedot

1.Yritys / yhteisö tai säätiö

Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi Y-tunnus Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)
Huomisen Häme ry. 3076096-7 2 550,00
Hämeen muutos ry 3082634-8 2 490,00
Sami Riven tukiyhdistys ry 3310305-7 2 775,00

2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €)

Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä Tuki muuna kuin rahana (x)

C.Välitetty tuki (vapaaehtoinen)

Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä:

D.Lisätietoja

”tuet” koostuu ehdokkaiden tukiryhmien piirille maksamista vastikkeellisista eristä (ilmoitukset piirin vaalilehdessä, osuudet yhteisistä lehti-ilmoituksista sekä ehdokasmaksuja).
Julkaistu: 19.4.2023