Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 777 800,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 777 800,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 90 000,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta 332 800,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 300 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 28 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 16 000,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 11 000,00 eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 777 800,00 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet eur
1.2 Radio 35 000,00 eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 40 000,00 eur
1.5 Muut viestintävälineet 30 000,00 eur
1.6 Ulkomainonta 98 000,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 300,00 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 120 000,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 86 000,00 eur
1.10 Muille annetut avustukset 331 500,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 31 000,00 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 6 000,00 eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 777 800,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 90 000,00 eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry 30 000,00 eur
Espoon Vihreät ry 30 000,00 eur
Tampereen vihreät ry 30 000,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 332 800,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Valtion maksama puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 300 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Teemu Hiltunen Lempäälä 7 900,00 eur
Arno Söderholm Luxemburg 6 004,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 5 000,00 eur
Veikko Karimäki Espoo 4 010,00 eur
Kasper Valtakari Helsinki 3 500,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 2 510,00 eur
Pyry Lehdonvirta Helsinki 2 500,00 eur
Heikki Järvelin Tampere 2 500,00 eur
Mikko Keinänen Helsinki 2 100,00 eur
Heikki Soininen Tampere 2 010,00 eur
Mikko Dahlbom Espoo 1 999,00 eur
Eija Kotkavirta Oulu 1 600,00 eur
Satu Hassi Tampere 1 600,00 eur
Ilkka Mustakallio Tampere 1 510,00 eur
Emilia Paaer Helsinki 1 510,00 eur
Janne Peltola Espoo 1 500,00 eur
Kaihsu Tai Helsinki 1 500,00 eur
Päivi Hyrkkö Espoo 1 500,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 500,00 eur
Jukka Vornanen Turku 1 470,00 eur
Matti Alatalo Oulu 1 200,00 eur
Mari Pantsar Hollola 1 200,00 eur
Raimo Lilja Mikkeli 1 060,00 eur
Jouni Vauhkonen Mikkeli 1 050,00 eur
Mari Saario Kaarina 1 010,00 eur
Pertti Suomela Tampere 1 010,00 eur
Marko Vestola Laukaa 1 010,00 eur
Johanna Järvelin-Suomela Tampere 1 010,00 eur
Pirjo Weber Pori 1 010,00 eur
Miro Viitala Turku 1 000,00 eur
Tuomo Vanhanen Helsinki 1 000,00 eur
Markku Hannula Helsinki 1 000,00 eur
Matti Hölttä Lahti 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs Helsinki 1 000,00 eur
Minerva Krohn Helsinki 1 000,00 eur
Janne Rantanen Helsinki 1 000,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 1 000,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 28 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy 4 100,00 eur
Psykoterapia ja työnohjaus Ilkka Mustakallio 3 000,00 eur
Huikee Marketing 2 000,00 eur
StaffOne Oy 1 000,00 eur
Mahimi Oy 1 000,00 eur
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 1 400,00 eur
Kesko Oyj 1 400,00 eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 16 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Tekniikan Akateemiset TEK 1 500,00 eur
Turun Työnantajain yhdistys ry 1 000,00 eur
Akava ry 1 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 1 400,00 eur
Hyvinvointialan liitto ry 1 400,00 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 11 000,00 eur
Lisätietoja
Puolueyhdistysten tuki: Porvoon Vihreät ry. 4000, Itä-Helsingin Vihreät ry 1875, Vihreä Pohjois-Karjala ry 1500, Liedon Seudun Vihreät ry 1300, Ekovihreät ry 1200, Äänekosken Vihreät ry 1000

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdan 2.4 summa 300 000 euroa on kokonaisuudessaan ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä, jonka puolue on ehdokkaille välittänyt. Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 1 000 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille osoitettuja.

Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 327 000 euroa, puolueyhdistyksille välitetty yksityishenkilöiden tuki 4 500 euroa.

Ilmoitus on tehty tilanteen 3.4.2019 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia.
Julkaistu: 3.4.2019