Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun yhteisön vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021

Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 912 000,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 912 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 708 730,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 187 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 270,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 000,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 1 000,00 eur

Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 912 000,00 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet eur
1.2 Radio 35 000,00 eur
1.3 Televisio 50 000,00 eur
1.4 Tietoverkot 70 000,00 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 150 000,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 120 000,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 13 000,00 eur
1.10 Muille annetut avustukset 292 000,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 182 000,00 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut eur

Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 912 000,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 708 730,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puolueavustus
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 187 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Teemu Hiltunen Lempäälä 11 100,00 eur
Arno Söderholm Luxembourg 7 191,00 eur
Jussi Laaksonen Turku 3 480,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 3 100,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 3 000,00 eur
Johanna Niemi Kauniainen 2 998,00 eur
Leena Rantanen Helsinki 2 200,00 eur
Mikko Dahlbom Helsinki 3 300,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 600,02 eur
Seppo Marjamäki Tampere 1 500,00 eur
Kari Savolainen Espoo 1 500,00 eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Teo Gebhard Helsinki 1 250,00 eur
Ilari Aula Espoo 1 200,00 eur
Brita Palmroth Turku 1 200,00 eur
Paula Salovaara Espoo 1 000,00 eur
Jouko Partanen Imatra 1 000,00 eur
Tuulikki Harmia-Pulkkinen Helsinki 1 000,00 eur
Jukka Kivekäs Helsinki 1 000,00 eur
Henrik Ramm-Schmidt Espoo 1 000,00 eur
Mikko Kokkonen Kuopio 1 000,00 eur
Pirjo Tuominen Tampere 1 000,00 eur
Markku Luostarinen Lahti 1 000,00 eur
Anni Heinälä Helsinki 840,00 eur
Teija Laakso Vantaa 800,00 eur
Jaana Pasanen Helsinki 800,00 eur
Ville Ylikahri Helsinki 800,00 eur
Maria Ohisalo Helsinki 800,00 eur
Elmo Allén Helsinki 800,00 eur
Lasse Miettinen Helsinki 800,00 eur
Krista Mikkonen Joensuu 850,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 270,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Jsa Koskela ky 2600308-2 900,00 eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 000,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 900,00 eur
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry 1571656-2 900,00 eur
Teollisuusliitto 0201717-2 900,00 eur
Suomen kiinteistöliitto ry 0307769-5 900,00 eur
Ammattiliitto Pro 0215350-2 900,00 eur
Suomen Vuokranantajat SVA ry 1597607-3 1 200,00 eur
Finanssiala ry 2068335-5 900,00 eur
Tekniikan akateemiset ry 0117014-0 900,00 eur
Elinkeinoelämän keskusliitto ry 1902799-1 900,00 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 1 000,00 eur
Lisätietoja
Summa sisältää 900 euroa tukea Kaarinan Vihreät ry:ltä.

Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Kohdan 2.4 summa 187 000 euroa on kokonaisuudessaan ehdokkaille osoitettua tukea yksityishenkilöiltä, jonka puolue on ehdokkaille välittänyt. Tähän sisältyvät erittelyssä mainitut vähintään 800 euron lahjoitussummat, jotka siis ovat ehdokkaille osoitettuja. Kohdan 2.6 tuki on valtaosin peräisin varainkeruuseminaarista, jonka osallistumismaksu oli 900 euroa (ks. erittely). Lisäksi yksi puolueyhdistys on tukenut ehdokkaitaan siten, että puolue on välittänyt tuen ehdokkaille. Kohta 1.10 "muille annetut avustukset" jakautuu seuraavasti: ehdokkaille välitetty tuki 187 000 euroa, puolueen tuki puolueyhdistyksille 105 000 euroa. Ilmoitus on tehty tilanteen 25.5.2021 mukaisesti eikä siihen ole arvioitu mukaan vielä ennen vaaleja saapuvia edelleen välitettäviä lahjoituksia.
Julkaistu: 31.8.2021