Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Kuntavaalit 2021

A. Ilmoittajan tiedot

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 0117005-2
HELSINKI

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 1 099 450,37 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 1 099 450,37 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 1 051 257,47 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 30,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 48 162,90 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 1 099 450,37 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 77 322,11 eur
1.2 Radio 109 267,23 eur
1.3 Televisio 164 826,18 eur
1.4 Tietoverkot 149 667,81 eur
1.5 Muut viestintävälineet 42 769,59 eur
1.6 Ulkomainonta 108 237,00 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 12 745,66 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 197 493,89 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 18 810,09 eur
1.10 Muille annetut avustukset 118 349,03 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 99 961,78 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 1 099 450,37 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 1 051 257,47 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 30,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 48 162,90 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Lauri Lylyn kampanja 3 250,00 eur
Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0282321-1 5 300,00 eur
Helsingin Sosialidemokraatit- Helsingfors Socialdemokrater r... 0221059-7 13 760,00 eur
Oulun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 2499475-9 3 180,00 eur
Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys r.y. 0207869-6 3 180,00 eur
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 0204856-9 4 240,00 eur
Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. 0202777-6 5 300,00 eur
Uusmaalaisten Puolesta ry 3063181-5 1 452,90 eur
Tampereen Työväenyhdistys r.y. 0155655-3 2 000,00 eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 10.5.2022