Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Kuntavaalit 2021

A. Ilmoittajan tiedot

Vihreä liitto r.p. 0771677-3
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 906 993,38 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 906 993,38 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 650 325,05 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 236 435,83 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 9 120,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 11 112,50 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 906 993,38 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet eur
1.2 Radio 34 998,53 eur
1.3 Televisio 53 430,93 eur
1.4 Tietoverkot 74 860,83 eur
1.5 Muut viestintävälineet eur
1.6 Ulkomainonta 152 273,39 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 84 664,70 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 10 546,79 eur
1.10 Muille annetut avustukset 373 836,98 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 110 726,16 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 11 655,07 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 906 993,38 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 650 325,05 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
Puolueavustus. Summa sisältää 5 576,21 euroa TE-keskuksen työllistämistukea kampanjatyöntekijän palkkaamiseen.
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 236 435,83 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Teemu Hiltunen Lempäälä 11 200,00 eur
Arno Söderholm Luxembourg 7 191,00 eur
Johanna Niemi Kauniainen 4 098,00 eur
Jussi Laaksonen Turku 3 930,00 eur
Heikki Tarkkila Helsinki 3 100,00 eur
Laura Lehtola Helsinki 3 000,00 eur
Jarmo Jussila Tampere 3 000,00 eur
Kari Savolainen Espoo 1 500,00 eur
eur
Leena Rantanen Helsinki 2 200,00 eur
Mikko Dahlbom Helsinki 3 400,00 eur
Seppo Marjamäki Tampere 1 500,00 eur
Juhani Tenhunen Espoo 1 600,02 eur
Ilari Aula Espoo 1 600,00 eur
eur
Kerttuli Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
Risto Harjanne Vantaa 1 500,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 9 120,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 11 112,50 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) eur
Lisätietoja

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Ilmoitusta korjattu 22.9.2022: yksityishenkilöiden lahjoituksiin oli virheellisesti laskettu mukaan myös aluevaalien lahjoituksia. Nämä summat poistettiin.
Julkaistu: 22.9.2022