Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Kuntavaalit 2021

A. Ilmoittajan tiedot

Helsingin Vasemmistoliitto ry 154.357
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 244 965,74 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 244 965,74 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
2.2 Valtiolta saatua avustusta 0,00 eur
2.3 Kunnalta saatua avustusta 0,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 70 955,81 eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 3 500,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 2 100,00 eur
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 168 409,93 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 244 965,74 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 46 822,48 eur
1.2 Radio 0,00 eur
1.3 Televisio 0,00 eur
1.4 Tietoverkot 14 899,78 eur
1.5 Muut viestintävälineet 2 467,60 eur
1.6 Ulkomainonta 157 994,73 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 18 366,92 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu 1 116,00 eur
1.9 Vaalitilaisuudet 1 491,83 eur
1.10 Muille annetut avustukset eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 1 806,40 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 244 965,74 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 70 955,81 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Anna Lemström Helsinki 2 527,50 eur
Johanna Elonen Helsinki 1 942,00 eur
Paavo Arhinmäki Helsinki 10 254,01 eur
Noora Laak Helsinki 3 937,00 eur
Laura Lintula Helsinki 1 772,00 eur
Samuel Adouchief Helsinki 3 118,00 eur
Markus Lehtola Helsinki 1 502,00 eur
Mai Kivelä Helsinki 3 267,00 eur
Maija Karhunen Helsinki 2 812,00 eur
Veronika Honkasalo Helsinki 3 666,00 eur
Mia Haglund Helsinki 2 677,00 eur
Dan Koivulaakso Helsinki 3 198,00 eur
Sandra Hagman Helsinki 1 736,00 eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 3 500,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
HOK-Elanto 3 500,00 eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 2 100,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 168 409,93 eur
Lisätietoja
Muu yhdistyspohjainen tuki: 300,00 euroa
Oma käyttöpääoma: 168 109,93 euroa

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Vähemmän kuin 1 500 euron verran rahoittaneet yksityishenkilösuoritukset: 28547,30 euroa

Kaikki yksityishenkilöiltä tulleet vaalikampanjan tulot olivat laskutuksia tehdyistä mainospaikkavarauksista, joiden varaukset tehtiin piirijärjestön kautta. Varsinaista vaalitukea kerättiin yhteensä 300 euroa ja loput kustannukset katettiin piirijärjestön pääomalla.
Julkaistu: 19.4.2022