Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Aluevaalit 2022

A. Ilmoittajan tiedot

Uudenmaan Vihreät ry 140.874
Helsinki

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 149 383,01 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 149 383,01 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta 0,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta 0,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 319,75 eur
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 592,84 eur
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) 148 470,42 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) 149 383,01 eur
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 2 660,23 eur
1.2 Radio eur
1.3 Televisio eur
1.4 Tietoverkot 33 563,94 eur
1.5 Muut viestintävälineet 59,05 eur
1.6 Ulkomainonta 31 017,10 eur
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 23 648,54 eur
1.8 Mainonnan suunnittelu eur
1.9 Vaalitilaisuudet 492,52 eur
1.10 Muille annetut avustukset 6 725,00 eur
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut 40 656,75 eur
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut eur
1.13 Muut kulut 10 559,88 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 149 383,01 eur
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä 0,00 eur
Lainojen erittely
Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä 0,00 eur
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?)
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 319,75 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta:
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 592,84 eur
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Yrityksen nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
Muu : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) 148 470,42 eur
Lisätietoja
Ehdokkailta ja yhdistyksiltä laskutetut toteutuneet mainostuotteiden läpilaskutukset sekä yhdistykselle kertyneet aikaisemmat luottamuspaikkamaksut.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja.
Julkaistu: 15.6.2023