Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Puoluelain mukaiset ilmoitukset / Ajantasainen ilmoitus

Ajantasainen ilmoitus

Ajantasainen ilmoitus on ilmoitus, jonka organisaation tulee tehdä, jos sen samalta tukijalta saaman tuen määrä on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee

  • puolueita
  • avustuspäätöksessä mainittuja yhdistyksiä
  • muita puolueyhdistyksiä
  • lähiyhteisöjä.

Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön on tehtävä ilmoitus saamansa tuen määrästä ja tuen antajasta. Ilmoitus on tehtävä, jos puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saaman yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa.

Ajantasainen ilmoitus tulee tehdä tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Sen jälkeen annetut ilmoitukset vastaanotetaan ja julkistetaan myöhässä saapuneina. Ajantasainen ilmoitus tehdään VTV:n verkkopalvelussa.

Ajantasaisessa ilmoituksessa on ilmoitettava tuen määrä sekä tuen antaja. Jos tuen antaja on yhteisö tai säätiö, ilmoituksessa on kerrottava tuen antajan nimi ja y-tunnus, mikäli tuen antajalla on sellainen. Jos tuen antaja on yksityishenkilö, ilmoituksessa on kerrottava hänen etu- ja sukunimensä.

Ajantasaista ilmoitusta on täydennettävä aina, kun ilmoituksen tai sen täydennyksen jälkeen samalta tukijalta saaduista uusista suorituksista koostuvan tuen arvo ylittää seuraavat 1 500 euroa. Saman tukijan antamista tuista tulee siis tarvittaessa antaa useita ilmoituksia. Tämä tarkoittaa, että ilmoitusta on täydennettävä aina, kun seuraava 1 500 euron raja ylittyy (eli silloin, kun tuen määrä on vähintään 3 001 euroa, 4 502 euroa jne.).

VTV ei vastaanota eikä käsittele alle 1 500 euron arvoisesta tuesta annettua ilmoitusta. Ilmoitusvelvollinen voi kuitenkin vapaasti täydentää ilmoitusta, jonka hän on tehnyt samalta tukijalta saamastaan yli 1 500 euron arvoisesta tuesta.

Puolueen tulee tehdä ajantasaiset ilmoitukset saamastaan tuesta. Puolueen tulee huolehtia myös siitä, että puolueyhdistykset ja puolueen lähiyhteisöt tekevät ajantasaiset ilmoitukset saamistaan tuista.

Määräys ajantasaisen ilmoituksen tekemisestä [pdf, 68 KB]

Selaa ajantasaisia ilmoituksia

Hae tietoa ajantasaisista ilmoituksista

Tee ajantasainen ilmoitus (Asiointipalvelu)

Julkaistu: 4.2.2021