Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Puoluelain mukaiset ilmoitukset / Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittely ja ennakkoilmoitus

Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittely ja ennakkoilmoitus

Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn tekevät vain

  • puolueet
  • avustuspäätöksessä mainitut yhdistykset.

Näiden ilmoitusvelvollisten tulee toimittaa vaalikohtaisesti vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat erittelyt. Samanaikaisesti toimitettavien aluevaalien ja kuntavaalien osalta erittely tehdään kuitenkin yhdistetysti yhdellä ilmoituksella. Erittely toimitetaan VTV:n verkkopalvelun kautta sen vuoden tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin vaalit on pidetty.

Puolueen tulee toimittaa vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely 3 kuukauden kuluessa siitä, kun puolueen tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot tulee toimittaa sen tilinpäätöksen yhteydessä, joka kattaa vaalien ajankohdan. Siten esimerkiksi vuoden 2021 kuntavaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tulee toimittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee toimittaa vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely 1 kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistyksen tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot tulee toimittaa vaaliajankohdan sisältävän tilin-päätöksen yhteydessä.

Ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen ja sen voivat tehdä vain puolue ja avustuspäätöksessä tarkoitettu yhdistys. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta. Ennakkoilmoituksen voi toimittaa VTV:lle aikaisintaan 6 kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään vaaleja edeltävänä päivänä.

Ilmoitukset vaalikampanjoiden kuluista ja rahoituksesta

Puolueiden ja avustuspäätöksessä mainittujen yhdistysten ennakkoilmoitukset

Tee vaalirahoitusilmoitus tai ennakkoilmoitus (Asiointipalvelu)

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 25.8.2021