Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Hae tietoa puoluerahoitusilmoituksista / Tietoaineistot

Tietoaineistot

Ajantasaisten ilmoitusten tietosisältö julkistetaan csv-muodossa. Voit tarkastella csv-tiedostojen sisältöä taulukkomuodossa, kun avaat tiedoston taulukkolaskentaohjelmassa.

Tiedostojen merkistö on UTF-8 ja erotinmerkkinä on puolipiste. Mikäli ilmoittaja on käyttänyt puolipistettä tekstikentissä, aiheutuu tästä myös tietojen siirtymistä vääriin sarakkeisiin. Mikäli avaat tiedoston suoraan taulukkolaskentaohjelmalla ja esim. ä, ö ja å eivät näy oikein, niin tallenna tiedosto ensin omalle laitteellesi ja avaa se taulukkolaskentaohjelman tuonti-toiminnon avulla.

Tiedot julkistetaan yleisessä tietoverkossa puoluelain (10/2010) 9 f §:n mukaisesti. Vaikka tiedot ovat yleisesti saatavilla, niiden muuta keräämistä, tallettamista ja käsittelyä voivat koskea EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) säännökset. Tiedot voivat olla näissä säädöksissä tarkoitettuja henkilötietoja, jolloin niiden käsittelyssä on noudatettava edellä mainittuja säädöksiä, ja niistä voi muodostua säädöksissä tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen säädösten mukaisesta käsittelystä sekä henkilötietoja koskevien säädösten asianmukaisesta noudattamisesta.

Lisätietoja ja ohjeita tietosuojasta löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste [pdf, 176 KB]

 Päivitetty: 17.1.2023