Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022 – tietoa vaalirahoituksesta ehdokkaille ja medialle

Sivulla kerrotaan, miten vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä aluevaaleissa 2022. Lisäksi kerrotaan, mistä saat lisää tietoa vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä, jo tehdyistä ilmoituksista ja vaalien tuloksista. Sivulta löydät aluevaalien tärkeimmät päivämäärät sekä vaalirahoitustiimin yhteystiedot.

Kampanja-aika alkaa 23.7.2021 – Seuraa vaalikampanjasi menoja ja tukia alusta asti

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan kampanja-ajalta vaalikampanjan kulut sekä rahoitus, jolla kulut katetaan. Vuoden 2022 aluevaalien kampanja-aika alkaa 23.7.2021 ja päättyy 6.2.2022.

Kun seuraat vaalikampanjasi kuluja ja rahoitusta systemaattisesti heti alusta alkaen, on sinun helpompi tehdä vaalirahoitusilmoitus. Seuranta auttaa selkeyttämään myös sitä, mitkä ovat kampanjan menoja ja mitkä yksityisiä menoja.

Aluevaalien 2022 tärkeimmät päivämäärät

23.7.2021 Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaaleja.

23.12.2021 Ehdokkaat voivat alkaa tehdä vapaaehtoisia ennakkoilmoituksia.

22.1.2022 Viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

23.1.2022 Vaalipäivä.

26.1.2022 Vaalien tulos vahvistetaan. Valitut voivat alkaa tehdä vaalirahoitusilmoituksia.

28.3.2022 Viimeinen päivä jättää vaalirahoitusilmoitus ajoissa.


Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta voi jättää 23.12.2021–22.1.2022

Kaikki ehdokkaat voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Aluevaalien 2022 ennakkoilmoituksia voi jättää 23.12.2021–22.1.2022.

Ennakkoilmoitus tulee tehdä ennen vaalipäivää. Se tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa ennakkoilmoituksen voi tehdä 22.1.2022 klo 24 asti. Paperisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä tarkastusvirastossa 21.1.2022 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei käsitellä.

Ajoissa saapuneet ennakkoilmoitukset julkaistaan sellaisenaan viipymättä.

Muiden kuin vaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittujen ennakkoilmoitukset ovat verkossa nähtävillä 30 päivän ajan siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu. Tämän jälkeen ne poistuvat verkosta automaattisesti.

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain ilmoitusvelvolliset eli

  • valtuutetuiksi valitut
  • varavaltuutetuksi valitut.

Vuoden 2022 aluevaaleissa vaalirahoitusilmoitus on tehtävä viimeistään 28.3.2022 eli kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että kampanjakuluja tai ilmoitettavaa vaalirahoitusta ei ole ollut.

Asiointipalvelussa vaalirahoitusilmoituksen voi jättää 28.3.2022 klo 24 asti. Jos jätät ilmoituksen paperilla, tulee sen olla perillä tarkastusvirastossa 28.3.2022 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleet vaalirahoitusilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Siirry asiointipalveluun

Lomake: Vaalirahoitusilmoitus, aluevaalit 2022 [pdf, 208 KB]

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemiseen aluevaaleissa 2022 [pdf, 615 KB]

Puolueet ja yhdistykset tekevät ilmoituksen vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä

Puolueen tulee toimittaa vuoden 2022 aluevaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2022 on vahvistettu.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee toimittaa aluevaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2022 on vahvistettu.

Tiedot toimitetaan vasta vaalivuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

Puuttuvasta tai puutteellisesta vaalirahoitusilmoituksesta voi saada uhkasakon

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus on olennaisilta osin ilmeisen virheellinen tai puutteellinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen tai korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Hae tietoa tehdyistä vaalirahoitusilmoituksista

Tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelusta voit ladata esimerkiksi raportin siitä, ketkä ovat jättäneet ilmoituksen ja keneltä se vielä puuttuu. Voit myös ladata raportin tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta voit ladata ilmoitustiedot myös CSV-muodossa. Kaikki raportit ovat reaaliaikaisia.

Vaalirahoitusvalvonnan raportit

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoa ja tilastoja vaalituloksista tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

Tulos- ja tilastopalveluja:

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan. Ilmoitukset ovat verkkopalvelussa avoimesti saatavilla – kuka tahansa voi selata ilmoituksia ja hakea niistä tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset
  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Neuvonta vaalirahoitusasioissa

Vaalirahoitukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Neuvontapuhelin palvelee numerossa 09 432 5899 arkisin klo 10–14.

Median haastattelupyynnöt ja kysymykset

johtava tilintarkastaja, projektipäällikkö Pontus Londen, puh. 040 733 9758

ylitarkastaja Jonna Carlson, puh. 050 574 0192

[email protected]

Julkaistu: 11.10.2021  Päivitetty: 25.3.2022