Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus

Äänestäjillä tulisi olla käytettävissään tietoa ehdokkaiden vaalirahoituksesta jo silloin, kun he tekevät äänestyspäätöstä. Sen takia on säädetty vapaaehtoisesta ennakkoilmoituksesta.

Ennakkoilmoituksen tekeminen

Ehdokas voi toimittaa ennakkoilmoituksen aikaisintaan silloin, kun hänen asemansa virallisena ehdokkaana on varmistunut. Tämä tapahtuu 31 päivää ennen vaaleja, jolloin vaalipiirilautakunnat laativat ehdokaslistojen yhdistelmän tai presidentinvaalin ehdokasluettelon. Ennakkoilmoituksen voi jättää vaalipäivää edeltävään päivään saakka.

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoilmoituksia voi jättää 2.3.2023-1.4.2023

Ennakkoilmoituksen voi tehdä ainoastaan ehdokas itse. Ennakkoilmoitus tehdään VTV:n vahvistamalla lomakkeella, ensisijaisesti vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelussa.

Ennakkoilmoitus vaalikampanjan rahoituksesta on vapaaehtoinen.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelu
Ohjeet ja lomakkeet

Ennakkoilmoituksen sisältö

Ehdokkaan voi olla haastavaa ennakoida vaalikampanjan tuloja ja menoja täsmällisesti. Ennakkoilmoitus onkin ennemmin budjetointityökalu eli parhaaseen mahdolliseen ennakkoarvioon perustuva suunnitelma kerättävästä vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ehdokas voi sisällyttää ennakkoilmoitukseen lisäksi tiedot esimerkiksi jo toteutuneesta rahoituksesta tai sitoutumisestaan puolueiden vapaaehtoiseen kampanjakattoon.

Tarkastusvirasto ei valvo ennakkoilmoituksia. Muiden kuin vaaleissa valituiksi tulleiden sekä varasijalle valittujen ennakkoilmoitukset pidetään vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivuilla julkisina 30 päivän ajan siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu. Tämän jälkeen ne poistuvat verkkosivuilta automaattisesti.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 26.1.2023