Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Vaalirahoitusilmoitukset vaaleittain

Vaalirahoitusilmoitukset vaaleittain

VTV il­moi­tus­re­kis­te­riin tal­le­te­taan vaa­li­ra­hoi­tusil­moi­tuk­seen, en­nak­koil­moi­tuk­seen ja jäl­ki-il­moi­tuk­seen si­säl­ty­vät tie­dot. Vaa­li­koh­tais­ten ra­port­tien avul­la voit tar­kas­tel­la teh­ty­jä il­moi­tuk­sia vaa­leit­tain.

Vaalikohtaiset raportit

Vaaleihin liittyvät ilmoitukset ovat saatavilla vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivuilla määräajan.

Sivustolla olevien ilmoitusten tarkastelu edellyttää, että selaimen JavaScript-tuki on päällä. Lisätietoja JavaScript-tuen päälle kytkemisestä (sivusto englanniksi).

Julkaistu: 12.8.2010  Päivitetty: 3.3.2023