Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   29.07.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  21.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Heinäluoma, Eero entinen puhemies
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Itäkeskuksen sosialidemokraatit

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 143 724,71 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 143 724,71 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 34 882,54 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 31 810,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 800,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 5 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 663,10 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 63 569,07 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 29 000,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 143 724,71 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 28 928,24 eur
- Radio eur
- Televisio 70 328,64 eur
- Tietoverkot 8 798,96 eur
- Muut viestintävälineet 2 480,00 eur
- Ulkomainonta 3 318,86 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 6 517,66 eur
Mainonnan suunnittelu 8 456,80 eur
Vaalitilaisuudet 1 664,05 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 2 303,00 eur
Muut kulut 10 928,50 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 143 724,71 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 34 882,54 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 31 810,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Aino Heinäluoma Helsinki 10 000,00 eur
Heimo Heinäluoma Helsinki 10 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 6 800,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
Osuuskunta Tradeka 0196885-7 5 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 5 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 5 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 663,10 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry 135.684 1 563,10 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 63 569,07 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 84.654 3 000,00 eur
Paperiliitto r.y. 125.991 5 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 146.800 5 000,00 eur
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. 135.612 5 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 107.702 2 000,00 eur
Palkansaajien hyväksi ry 204.817 2 000,00 eur
eur
AKT:n sd-ryhmä 5 000,00 eur
Hyvä Suomi ry 194.683 4 969,07 eur
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf 0213635-8 2 000,00 eur
Tietotori ry 1457763-6 29 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 29 000,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Välitettyyn tukeen sisältyy 1000 euron suuruiset seminaarimaksut Palvelualan ammattiliitolta, Paperiliitolta, AKT:n sd-ryhmältä ja Suomen Kunnantyöntekijäin Liitolta.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 21.10.2019