Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   29.07.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  04.11.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Pietikäinen, Sirpa Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri
Kansallinen Kokoomus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Ihmisten Eurooppa ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 203 785,11 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 203 785,11 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 83 825,44 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 49 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 403,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 45 857,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 9 999,67 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 700,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 45 357,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 203 785,11 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 34 010,55 eur
- Radio 954,80 eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 5 798,41 eur
- Muut viestintävälineet 3 136,93 eur
- Ulkomainonta 134 617,06 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 9 072,10 eur
Mainonnan suunnittelu 14 830,40 eur
Vaalitilaisuudet 100,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 1 091,26 eur
Muut kulut 173,60 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 203 785,11 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 83 825,44 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 49 000,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Vaalilaina / muu luotto 816,67 e / kk / 5 vuotta 49 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 5 403,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 14 yksityishenkilöltä
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 45 857,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Kansallismedia Oy 1706087-8 45 357,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 26 yritykseltä. Suomen Kansallismedian tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 9 999,67 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Hämeen Kokoomus ry 100.039 9 999,67 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 9 700,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 5 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 2 500,00 eur
eur
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 1 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukea yhteensä 26 järjestöltä
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 45 357,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 2 400,00 eur
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf 0213635-8 1 200,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Suomen Kansallismedian välittämä tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Kampanjan rahoitus koostuu omien varojen ohella 67 eri taholta (järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt) saadusta tuesta.
Julkaistu: 4.11.2019