Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   26.07.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  29.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Korhola, Eija-Riitta filosofian tohtori
Kansallinen Kokoomus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Pro Societas Europae ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 34 513,59 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 34 513,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 349,69 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 363,90 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 15 800,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 34 513,59 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 2 434,26 eur
- Radio 1 295,08 eur
- Televisio 13 500,00 eur
- Tietoverkot 1 830,40 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 8 120,25 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 4 960,00 eur
Mainonnan suunnittelu 0,00 eur
Vaalitilaisuudet 1 331,20 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 1 042,40 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 34 513,59 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 349,69 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 363,90 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Mikke Ruuhonen Lontoo, UK 1 500,00 eur
eur
Mika Hassinen Laren, NL 1 500,00 eur
Marcel Verhoeven Baarn, NL 1 500,00 eur
Rory van 't Schip Lisse, NL 1 500,00 eur
Kevin Ho Hoofddorp, NL 1 500,00 eur
Joost Oostveen Ermelo, NL 1 500,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukeen sisältyy alle 1500 suorituksia 64 yksityishenkilöltä, joista seuraavat ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen: Tauno Hakamäki Seppo Vaara Jarkko Laitinen Jarmo Kiukainen Pekka Ranta Anssi Porttikivi Esa Suutala Mikko Ylihärsilä Pekka Holopainen Lauri-Viljo Parkkinen Markku Päiviö Juha-Pekka Valkeapää Timo Toivanen Marianne Välkki Heli Pihlajamaa Sami Ketola Juha Liukkonen Juha Punta Arto ja Marita Heikkinen Leena Furtenbach Jaakko Karas John Petersen Mikael Strang Anneli Portman
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 15 800,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Troll Capital Oy 1545015-1 10 000,00 eur
Bilplan AS 1 500,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Muut kulut (yht. 1042,40): flyygelin kuljetus Narinkkatorille pianisti Olli Mustosen esiintymistä varten kampanjatilaisuudessa 868 euroa, esitteiden postituskuluja 174,40 euroa
Julkaistu: 29.10.2019