Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   28.07.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  02.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Näkkäläjärvi, Mikkel Sosialidemokraattisten nuorten puheenjohtaja, opiskelija
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Inhimillinen Eurooppa

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 65 422,68 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 66 391,17 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 601,17 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 200,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 5 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 7 100,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 43 490,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 65 422,68 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 8 109,64 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 15 040,68 eur
- Tietoverkot 12 281,24 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 11 924,77 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 7 391,60 eur
Mainonnan suunnittelu 4 349,30 eur
Vaalitilaisuudet 2 181,33 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 4 144,12 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 66 391,17 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 10 601,17 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 200,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 5 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 5 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 7 100,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 0192437-9 3 500,00 eur
Pitäjänmäen Työväenyhdistys r.y. 0101337-2 2 600,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 43 490,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 2 000,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 3 000,00 eur
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 2 000,00 eur
AKT:N SOS DEM RYHMA 2 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 5 000,00 eur
eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 2 000,00 eur
Paperiliitto r.y. 0201825-5 5 000,00 eur
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 2638688-8 3 000,00 eur
Uusi Polvi ry 221.646 9 000,00 eur
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. 3038199-1 5 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 2.10.2019