Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   14.06.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Hyrkkö, Saara diplomi-insinööri, kansanedustaja
Vihreä liitto Uudenmaan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 32 586,74 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 32 586,74 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 8 957,27 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 896,90 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 1 882,57 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 100,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 750,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 32 586,74 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 5 406,11 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 0,00 eur
- Tietoverkot 10 771,53 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 12 610,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 1 851,19 eur
Mainonnan suunnittelu 0,00 eur
Vaalitilaisuudet 688,47 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 600,00 eur
Muut kulut 659,44 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 32 586,74 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 8 957,27 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 19 896,90 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Päivi Hyrkkö Espoo 1 500,00 eur
Jarmo Hyrkkö Espoo 1 412,00 eur
Matias Rantatalo Espoo 1 600,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet julkaisemaan kaikki yli tuhannen euron lahjoitukset. Yksityishenkilöiltä saatu tuki koostuu yli 150 yksittäisen ihmisen lahjoituksista, joiden suuruusluokka vaihtelee 10 eurosta 1600 euroon. Keskimääräinen lahjoitus oli suuruudeltaan 107 euroa .
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 1 882,57 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 1 882,57 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Vihreä Liitto rp:n tuki eurovaaliehdokkaalle oli 4000 euroa, josta 1882,57 euroa käytettiin sovitusti eduskuntavaalikampanjan aikana.
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 100,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Uudenmaan Vihreät ry:n tuki eurovaaliehdokkaalle oli 3000 euroa, josta 1000 euroa käytettiin sovitusti eduskuntavaalikampanjan aikana.
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 750,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Lisäksi Espoon Vihreät on tukenut espoolaisia vihreitä ehdokkaita 1000 euron arvoisilla mainoksilla.
Julkaistu: 14.6.2019