Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2020 - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Keto-Huovinen, Pihla varatuomari, aluesyyttäjä
Kansallinen Kokoomus Uudenmaan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Momentum-ääni oikeutesi puolesta ry

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 7 564,00 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Henkilökohtainen laina Lyhennysväli 1 kk/10 v 7 564,00 eur
eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Lainasta 25 000 e on vain osa käytetty vaaleihin eli 11477 e ja lainasta on maksettu 31.12.2020 mennessä 3.913 e. Kokonaisuudessaan lainaa oli vuoden 2020 lopussa jäljellä 21.087,00 e
Julkaistu: 15.1.2021