Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   17.06.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  16.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Keto-Huovinen, Pihla varatuomari, aluesyyttäjä
Kansallinen Kokoomus Uudenmaan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Momentum-ääni oikeutesi puolesta ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 46 090,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 46 090,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 15 973,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 11 477,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 3 140,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 15 500,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 14 100,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 46 090,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 17 696,00 eur
- Radio eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 3 461,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 11 778,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 8 429,00 eur
Mainonnan suunnittelu 2 170,00 eur
Vaalitilaisuudet eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 2 556,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 46 090,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 15 973,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 11 477,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Henkilökohtainen laina Lyhennysväli 1kk/ 10v 11 477,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 3 140,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Yksityishenkilöt, jotka ovat kampanjaani tukeneet ovat minulle tuttuja.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 15 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Helsingin Kansallismedia Oy 1096174-5 14 100,00 eur
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Lisäksi olen saanut useammalta yritykseltä yhteensä 2600 e tukea. Mikään näistä ei ole 1500 e. Yritykset ovat ostaneet Helsingin kansallismedia Oy:n (1096174-5) järjestämään Talous 2019-seminaariin lippuja ja tukiyhdistys on saanut Hgin Kansallismedia Oy:ltä tukea vastineeksi lippujen myynnistä. Helsingin kansallismedia Oy on tilitysten yhteydessä ilmoittanut lippuja ostaneet yritykset, jotka listattu yllä. Seminaari järjestettiin 4.4.2019.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 14 100,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Safety Service Robstop 1517216-3 2 100,00 eur
Kirjurin Hyvätuuli Oy 2176997-8 4 800,00 eur
JJ Mestarit Oy 2608534-8 3 900,00 eur
JP Datakonsultointi 2204842-7 2 100,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Kulut ovat syntyneet 04/2018-04/2019 välillä, mutta liittyvät kaikki eduskuntavaaleihin. Tukiyhdistys perustettu lokakuussa 2018 ja osallistunut kuluihin vuoden 2019 puolella (yhteensä 18 634 e). Lainasta (25 000 e), vain osa eli 11 477 e käytetty vaaleihin. Ilmoituksessa sentit pyöristetty tasasummiksi.
Julkaistu: 16.10.2019