Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2020 - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Valkonen, Ville ekonomi, talousasiantuntija
Kansallinen Kokoomus Varsinais-Suomen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Vahva Varsinais-Suomi ry

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 0,00 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
eur
eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely 0,00 eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Tukiyhdistyken (Vahva Varsinais-Suomi ry) eduskuntavaaleja 2019 varten Talous ja Vauraus Oy:ltä otettu laina on maksettu kokonaan takaisin 2020. Yhdistyksellä ei ole enää lainoja.
Julkaistu: 20.1.2021