Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Mäkisalo-Ropponen, Merja kansanedustaja, terveystieteiden tohtori
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Savo-Karjalan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Merja eduskuntaan

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 38,000 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 38,000 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 17,000 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 5,000 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 20,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 7,327 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 1,053 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 4,000 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3,600 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 38,000 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 18,170 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 3,680 eur
- Tietoverkot 1,000 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 1,100 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 2,500 eur
Mainonnan suunnittelu 1,000 eur
Vaalitilaisuudet 8,600 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 1,950 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 38,000 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 17,000 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 5,000 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Vaalilaina puolisoltani Joustava 5,000 eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 20,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 7,327 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 1,053 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 4,000 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Joensuun Työväenyhdistys 0168225-0 4 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 3,600 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Kaksikielisen Suomen - säätiö eur
Stifelsen för tvåspråkiga Finland 1749439-3 3,000 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 9.4.2019