Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   09.06.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  05.09.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Östman, Peter kansanedustaja riksdagsledamot
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Vaasan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 70 320,36 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 70 320,36 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 20 613,36 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 49 707,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 49 707,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 70 320,36 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 30 025,96 eur
- Radio 1 239,00 eur
- Televisio 959,99 eur
- Tietoverkot 3 398,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 14 098,27 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 18 318,52 eur
Mainonnan suunnittelu eur
Vaalitilaisuudet 1 118,91 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 1 161,71 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 70 320,36 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 20 613,36 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Donationer av sammanlagt 8 privatpersoner
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Deltagaravgifter för företagarseminarium, sammanlagt 51 företag
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 49 707,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Mera Företagare rf 185.711 49 707,00 eur
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 49 707,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
Sebra Invest Oy Ab 1861992-8 1 500,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Larsmo lokalavdelning rf 183.797 1 100,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf 119.371 200,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Pedersöre lokalavdelning rf 185.203 1 500,00 eur
Suomen Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri ry 1485926-2 1 500,00 eur
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf 135.984 1 500,00 eur
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 56.347 1 490,00 eur
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf 14.364 1 200,00 eur
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 263 300,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 1 400,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Tuet on saatu ehdokkaan tukiyhdistyksen; Mera Företagare rf. kautta. Siihen on sisältynyt yritystukea yhteensä 37017 euroa (51 yritykseltä). Puoluetukea ja puolueyhdistyksilyä saatu tuki on 5800 euroa. Muilta tahoilta on saatu tulea 4390 euroa
Julkaistu: 5.9.2019