Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   12.06.2019
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä  13.06.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Puumala, Tuomo YTM
Suomen Keskusta Vaasan vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Tulevaisuuden rakentajat ry.

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 48 787,43 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 48 830,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 700,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 480,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 18 350,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 700,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 8 900,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 1 700,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 48 787,43 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 20 813,70 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 6 498,59 eur
- Tietoverkot 0,00 eur
- Muut viestintävälineet 610,00 eur
- Ulkomainonta 6 102,42 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 2 518,14 eur
Mainonnan suunnittelu 1 686,00 eur
Vaalitilaisuudet 3 649,60 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 3 138,00 eur
Muut kulut 3 770,98 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 48 830,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2 700,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 16 480,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 18 350,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Kokkolan Halpa-Halli Oy 0955220-7 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Kokkolan Halpa-Halli Oy luovutti arpajaispalkintoja vaalikampanjan tavara-arpajaisiin 2000 euron arvosta.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 700,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukiyhdistys myi seminaarilippuja Suomen Keskusta rp:n järjestämään varainkeruuseminaariin, joista tukiyhdistys sai 700 euron myyntiprovisiot.
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 8 900,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Keskustan Kokkolan kunnallisjärjestö ry 131.540 4 800,00 eur
Keskustan Kaustisen paikallisyhdistys ry 99.879 2 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 1 700,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Merkittävin osa yksityishenkilöiltä saadusta tuesta kerättiin järjestämällä valtakunnalliset tavara-arpajaiset. 5 euron hintaisia arpoja myytiin 2576 kappaletta. Arpajaisista kertyneet varat käytettiin täysimääräisesti eduskuntavaalikampanjan kuluihin.
Julkaistu: 13.6.2019