Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Jälki-ilmoitus vuodelta 2020 - Eduskuntavaalit 2019

A. Ilmoittajan tiedot

Könttä, Joonas yhteiskuntatieteiden maisteri, diplomaatti
Suomen Keskusta Keski-Suomen vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Tulevaisuuden puolesta ry

B. Lainat ja lainojen maksamiseen saatujen tukien erittely

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, tulee ilmoitusvelvollisen toimittaa tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1500 euron arvoisesta tuesta. Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.
1. Ehdokkaan ja ehdokkaan tukiryhmän ottaman lainan jäljellä oleva määrä 2 100,00 eur
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : Lainan määrä :
Vaalilaina 6kk 2 100,00 eur
eur
eur
eur
2. Lainojen maksamiseen saadut tuet yhteensä ja niiden erittely 0,00 eur
a. Yrityksen/yhteisön nimi : Y-tunnus tai rek.nro : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur
b. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €):
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
eur

C. Vapaaehtoinen erittely

Jäljellä oleva vaalilaina maksetaan pois kuudessa erässä kuudessa kuukaudessa 2021.
Julkaistu: 15.1.2021