Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2019

Ilmoitus saapunut määräajan jälkeen,
saapumispäivä   18.06.2019
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä  17.10.2019

A. Ilmoittajan tiedot

Flöjt, Mika yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija
Vihreä liitto Oulun vaalipiiri
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Pohjoisen ja luonnon puolesta

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 38 500,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 38 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 10 329,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 23 500,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 3 671,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 38 500,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 16 800,00 eur
- Radio 6 000,00 eur
- Televisio 3 450,00 eur
- Tietoverkot 1 000,00 eur
- Muut viestintävälineet 4 000,00 eur
- Ulkomainonta 1 100,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 1 700,00 eur
Mainonnan suunnittelu 2 450,00 eur
Vaalitilaisuudet 1 000,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 1 000,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 38 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 10 329,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 23 500,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
Pankkilaina 250 e / kk, laina aika 5 vuotta 15 000,00 eur
Ismo Hämäläinen 125 e / kk, laina aika 4 vuotta 6 000,00 eur
Matti Alatalo 62,5 / kk, laina aika 2 vuotta 1 500,00 eur
Luottokortti somemainonnassa ja kampanjassa 50 e kk, laina aika 1,6 vuotta 1 000,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 3 671,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Lasse Flöjt Kuusamo 1 700,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 1 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Koillismaan Vihreät tukeneet 600e ja Ekovihreät 400e
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 17.10.2019