Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2017

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä   07.05.2017

A. Ilmoittajan tiedot

Stranius, Leo kaupunginvaltuutettu, toiminnanjohtaja
Vihreä liitto Helsinki
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

Vakuutan, että vaalikampanjani rahoitus kuntavaaleissa on jäänyt alle  800 euron
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 7 411,24 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 7 411,24 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 6 669,77 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 485,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 256,47 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 7 411,24 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 867,50 eur
- Radio eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 4 875,80 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 682,56 eur
Mainonnan suunnittelu 161,20 eur
Vaalitilaisuudet eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut 824,18 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 7 411,24 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 6 669,77 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 485,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Rahotus sisältää seuraavat (12 kpl) yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset:

- Tita Jänkälä, Helsinki 15 e
- Kaisa Västilä, Helsinki 100 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 100 e
- Anna Ruohonen, Helsinki 50 e
- Anna Brentnall, Helsinki 20 e
- Antti-Ilari Partanen, Espoo 15 e
- Johanna Kohl, Helsinki 10 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 15 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 50 e
- Lahjoittajan nimeä ei saa julkaista, Helsinki 10 e

Yhteensä 485 e
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 256,47 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet (867,50 e) sisältää seuraavia yhteismainosten kuluja:

- Voima-lehden yhteismainoksia 2 kpl, yhteensä 349 e
- Helsingin Uutisten yhteismainos 156,17 e
- Metro-lehden yhteismainos 180,30 e
- Käpylä-lehden yhteismainos 182,03 e

Tietoverkot (4875,80 e) sisältää seuraavia kuluja:

- HS.fi ja HS.fi mobiilimainonta 2553,41 e
- Facebook-mainonta 2322,39 e

Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta (682,56 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Esitteen painokulut (ERWEKO), 2000 kpl, yhteensä 333,56 e
- Esitteen painokulut (aDigi), 3000 kpl, yhteensä 349 e

Mainonnan suunnittelu (161,20 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Esitteen taitto (Toiminimi Kirmo) 62 e
- HS.fi ja HS.fi mobiilimainosten taitto (HS) 99,20 e

Muut kulut (824,18 e) sisältää seuraavia kuluja:

- Ehdokasmaksu 150 e
- Valokuvaus 24,80 e
- Tarjoilut 12,41 e
- Tarjoilut 36,97 e
- Läpimenomaksu Helsigin Vihreille 600 e

Puoueyhdistyksiltä saatu tuki (256,47 e) pitää sisällään Arabian-Käpylän-Viikin Vihreiden tuen Helsingin Uutisten (126,17 e) ja Metro-lehden (130,30) yhteismainoksiin.


Julkaistu: 7.5.2017