Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2021

A. Ilmoittajan tiedot

Huuki, Manolis valtiotieteen kandidaatti, opettajaopiskelija
Perussuomalaiset Kannus
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

Vakuutan, että vaalikampanjani rahoitus kuntavaaleissa on jäänyt alle  800 euron
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 660,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 660,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 630,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 30,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 660,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 0,00 eur
- Radio 0,00 eur
- Televisio 0,00 eur
- Tietoverkot 150,00 eur
- Muut viestintävälineet 0,00 eur
- Ulkomainonta 180,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 30,00 eur
Mainonnan suunnittelu 30,00 eur
Vaalitilaisuudet 0,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0,00 eur
Muut kulut 270,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 660,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 630,00 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00 eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 30,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Sain 30 euroa hyvältä ystävältä vaalitukea sosiaalisen median markkinointiin. Raha käytetty täysimääräisesti.
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
En ole pyytänyt, enkä ole myöskään saanut rahoitusta yhdeltäkään yritykseltä.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Perussuomalaiset R.P. ei ole tukenut kampanjaani.
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Keski-Pohjanmaan PS tai Kannuksen PS eivät ole tukeneet kampanjaani rahallisesti. Minun kuvani on ollut 27.5.2012 ilmestyneessä Lestijoki -paikallislehdessä, jossa vaalikuvani ja numeroni on ollut osa kaikkien paikallisyhdistyksen ehdokkaiden yhteiskuvaa ja -mainosta.
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 0,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  800 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
En ole saanut rahallista tukea kohdan 2.7. osalta.
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä 0,00 eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
En ole saanut rahoitusta kohdan 2.8. tapauksessa.

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Olen päättänyt rahoitta vaalikampanjani täysin omilla rahoilla.

Menoja ovat mm.

1.Tienvarsikylttien puumateriaali
2.Painotalolta tilatut julisteet tienvarsikyltteihin
3.Käyntikortit (joissa ei ole puolueen logoa, mutta jaan niitä myös vaalien yhteydessä)
4.Sosiaalisen median markkinointi. Sisältää painotalon tekemän mainosgrafiikan.
5.Vaalivideo 2x, josta olen maksanut palkkion ja sitä on myös mainostettu rahallisesti sosiaalisessa mediassa

Olen saanut toukokuussa 30 euron suuruisen lahjoituksen hyvältä ystävältäni, joka erikseen halusi antaa vaalirahaa. Tämä tuli positiivisena yllätyksenä ja suostuin tähän. Käytän nämä 30 euroa sosiaalisen median markkinointiin. Vaalivideo maksoi 150e ja se on eritelty "muut kulut" -kohtaan.
Julkaistu: 26.5.2021