Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2018

A. Ilmoittajan tiedot

Haatainen, Tuula valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, politices magister, riksdagsledamot
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Yhteinen Presidentti ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 636 500,00 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 636 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 15 000,00 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 450 000,00 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 19 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 140 500,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 636 500,00 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 70 000,00 eur
- Radio eur
- Televisio 94 000,00 eur
- Tietoverkot 172 000,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 4 500,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 41 000,00 eur
Mainonnan suunnittelu 110 000,00 eur
Vaalitilaisuudet 25 000,00 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 1 000,00 eur
Muut kulut 119 000,00 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 636 500,00 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 15 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Olli Marjamäki Akaa 2 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 12 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Tradeka 0196885-7 12 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 450 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
SDP 0117005-2 450 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 19 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Jyväskylän työväenyhdistys 0174708-5 2 000,00 eur
Pitäjämäen työväenyhdistys 84 10 000,00 eur
Helsingin Sosialidemokraatit 0221059-7 2 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 140 500,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Paperiliitto ry 0201825-5 7 000,00 eur
Teollisuusliitto ry 0201717-2 20 000,00 eur
Team ry 0116942-2 10 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet rf 0200196-3 3 000,00 eur
Suomen Kunnantyöntekijäin liitto 2638688-8 eur
Kuljetusalan Edunvalvojat AKT:n sd-ryhmä 183.080 15 000,00 eur
Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys 20 000,00 eur
Turun Työväensäätiö 0364474-1 2 500,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM 0668222-5 30 000,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 19.1.2018