Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2018

A. Ilmoittajan tiedot

Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Vihreä liitto r.p.
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Suomi Finland 2018 ry

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 234 024,86 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 234 024,86 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 59 174,15 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 25 000,00 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 96 850,71 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 000,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 23 000,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 234 024,86 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 35 110,00 eur
- Radio eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 47 512,00 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 7 500,00 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 3 277,00 eur
Mainonnan suunnittelu 13 468,49 eur
Vaalitilaisuudet 17 376,40 eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 3 372,10 eur
Muut kulut 106 408,87 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 234 024,86 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 59 174,15 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Antti Heikinheimo 1 500,00 eur
Riitta Nikula 2 000,00 eur
Sam Huber 5 000,00 eur
Kai-hsu Tai 2 500,00 eur
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 25 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 25 000,00 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Kohdan a yrityksen tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 5 000 € muun tuen arvo.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 96 850,71 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Vihreä Liitto rp 148.163 96 850,70 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Tukena tukiyhdistykselle.
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Helsingin Vihreät ry 149.407 5 000,00 eur
Vantaan Vihreät ry 140.089 5 000,00 eur
Espoon Vihreät ry 142.778 4 000,00 eur
Ylöjärven Vihreät ry 166.239 1 850,80 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen.
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 23 000,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rs 1749439-3 20 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet rf 3 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (vapaaehtoinen) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Julkaistu: 16.1.2018