Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2018

Ilmoitus saapunut
Saapumispäivä   03.04.2018
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen
Muokkauspäivä  11.05.2018

A. Ilmoittajan tiedot

Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Vihreä liitto r.p.
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Suomi Finland 2018 ry.

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 318 470,79 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 318 470,79 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 58 173,54 eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 30 127,20 eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 170 380,05 eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 800,00 eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 28 990,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 318 470,79 eur
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 12 463,28 eur
- Radio eur
- Televisio eur
- Tietoverkot 52 024,60 eur
- Muut viestintävälineet eur
- Ulkomainonta 5 996,64 eur
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 12 381,36 eur
Mainonnan suunnittelu 53 843,49 eur
Vaalitilaisuudet 24 221,51 eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut 5 372,98 eur
Muut kulut 152 166,93 eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 318 470,79 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :
Lainan nimi : Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika :
eur
eur
eur
eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 58 173,54 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
Riitta Nikula 2 000,00 eur
Sam Huber 5 000,00 eur
Kai-hsu Tai 2 500,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä :
Etunimet : Sukunimi : Kotikunta : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 30 127,20 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 26 000,00 eur
Antti Heikinheimo Oy 0840092-2 1 500,00 eur
Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy 0858270-3 2 018,00 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Kohdan a Hjärnbruketin tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 6 000 € muun tuen arvo.
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 170 380,05 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueelta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 170 380,05 eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 30 800,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf 0832062-3 5 000,00 eur
VANTAAN VIHREÄT R.Y. 1512069-7 5 000,00 eur
ESPOON VIHREÄT RY 1525338-5 4 000,00 eur
Ylöjärven vihreät ry 2323866-0 1 850,80 eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen."
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 28 990,00 eur
Ei sisällä yhtään vähintään  1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 20 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 3 000,00 eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta :
Nimi : Y-tunnus (jos on) : Tuen määrä :
eur
eur
eur
c. Lisätietoja :

E. Vapaaehtoinen erittely

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.
Muista kuluista merkittävin on yhdistykseen palkatun henkilöstön kulut, jotka olivat 93 090,70 euroa ja puolueen vakituisen henkilökunnan presidentinvaaleihin kohdistetut palkkakulut, jotka olivat 27837,72 euroa Lisäksi on mm. matkakuluja ja hallinnollisia kuluja.
Julkaistu: 11.5.2018