Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021 – tietoa vaalirahoituksesta ehdokkaille ja medialle

Sivulla kerrotaan, miten vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kuntavaaleissa 2021. Lisäksi kerrotaan, mistä saat lisää tietoa vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä, jo tehdyistä ilmoituksista ja vaalien tuloksista. Sivulta löydät kuntavaalien tärkeimmät päivämäärät sekä vaalirahoitustiimin yhteystiedot.

Kampanja-aika alkaa 13.12.2020 – Seuraa vaalikampanjasi menoja ja tukia alusta asti

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan kampanja-ajalta vaalikampanjan kulut sekä rahoitus, jolla kulut katetaan. Vuoden 2021 kuntavaalien kampanja-aika alkaa 13.12.2020 ja päättyy 27.6.2021.

Kun seuraat vaalikampanjasi kuluja ja rahoitusta systemaattisesti heti alusta alkaen, on sinun helpompi tehdä vaalirahoitusilmoitus. Seuranta auttaa selkeyttämään myös sitä, mitkä ovat kampanjan menoja ja mitkä yksityisiä menoja.

Kuntavaalien 2021 tärkeimmät päivämäärät

13.12.2020 Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaaleja.

14.5.2021 Ehdokkaat ja puolueet voivat alkaa tehdä vapaaehtoisia ennakkoilmoituksia.

12.6.2021 Viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus.

13.6.2021 Vaalipäivä.

16.6.2021 Vaalien tulos vahvistetaan. Valitut voivat alkaa tehdä vaalirahoitusilmoituksia.

16.8.2021 Viimeinen päivä jättää vaalirahoitusilmoitus ajoissa.


Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta voi jättää 14.5–12.6.2021

Kaikki ehdokkaat voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Kuntavaalien 2021 ennakkoilmoituksia voi jättää 14.5.–12.6.2021. Arkipyhä (helatorstai) siirtää kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistämistä ja siten samalla myös ennakkoilmoittamisen aloituksen torstailta 13.5.2021 perjantaille 14.5.2021.

Ennakkoilmoitus tulee tehdä ennen vaalipäivää. Se tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa ennakkoilmoituksen voi tehdä 12.6.2021 klo 24 asti. Paperisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä tarkastusvirastossa 11.6.2021 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei käsitellä.

Ajoissa saapuneet ennakkoilmoitukset julkaistaan sellaisenaan viipymättä.

Muiden kuin kunnanvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittujen ennakkoilmoitukset ovat verkossa nähtävillä 30 päivän ajan siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu. Tämän jälkeen ne poistuvat verkosta automaattisesti.

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemiseen kuntavaaleissa 2021 [pdf, 731 KB]

Tee vaalirahoitusilmoitus viimeistään 16.8.2021

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain ilmoitusvelvolliset eli

  • kunnanvaltuutetuiksi valitut
  • varavaltuutetuksi valitut.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalirahoitusilmoitus on tehtävä viimeistään 16.8.2021 eli kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti tarkastusviraston asiointipalvelussa.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että kampanjakuluja tai ilmoitettavaa vaalirahoitusta ei ole ollut.

Asiointipalvelussa vaalirahoitusilmoituksen voi jättää 16.8.2021 klo 24 asti. Jos jätät ilmoituksen paperilla, tulee sen olla perillä tarkastusvirastossa 16.8.2021 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleet vaalirahoitusilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Jos vaalirahoitus on alle 800 euroa

Jos vaalirahoituksesi jää alle 800 euron, riittää vaalirahoitusilmoitukseksi kirjallinen vakuutus. Vakuutuksen voi jättää asiointipalvelussa tai erillisellä lomakkeella.

Siirry asiointipalveluun
Lomakkeet

Jos vaalirahoitus on 800 euroa tai enemmän

Jos vaalirahoituksesi on yli 800 euroa, tulee sinun tehdä varsinainen vaalirahoitusilmoitus. Voit tehdä varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen myös, vaikka vaalirahoituksesi olisi alle 800 euroa. Tällöin ilmoituksen tulee kuitenkin sisältää täydelliset tiedot kampanjasi kuluista ja rahoituksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee vaalirahoitusilmoitukset sellaisenaan.

Siirry asiointipalveluun
Lomakkeet

Ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemiseen kuntavaaleissa 2021 [pdf, 731 KB]

Puolueet ja yhdistykset tekevät ilmoituksen vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä

Puolueen tulee toimittaa vuoden 2021 kuntavaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2021 on vahvistettu.

Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen tulee toimittaa kuntavaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely tarkastusvirastoon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sen tilinpäätös vuodelta 2021 on vahvistettu.

Tiedot toimitetaan vasta vaalivuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

Puuttuvasta tai puutteellisesta vaalirahoitusilmoituksesta voi saada uhkasakon

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus on olennaisilta osin ilmeisen virheellinen tai puutteellinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen tai korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Hae tietoa tehdyistä vaalirahoitusilmoituksista

Tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelusta voit ladata esimerkiksi raportin siitä, ketkä ovat jättäneet ilmoituksen ja keneltä se vielä puuttuu. Voit myös ladata raportin tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta voit ladata ilmoitustiedot myös CSV-muodossa. Kaikki raportit ovat reaaliaikaisia.

Vaalirahoitusvalvonnan raportit

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoa ja tilastoja vaalituloksista tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

Tulos- ja tilastopalveluja:

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan. Ilmoitukset ovat verkkopalvelussa avoimesti saatavilla – kuka tahansa voi selata ilmoituksia ja hakea niistä tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset
  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Neuvonta vaalirahoitusasioissa

Vaalirahoitukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Neuvontapuhelin palvelee numerossa 09 432 5899 arkisin klo 10–14.

Median haastattelupyynnöt ja kysymykset

johtava tilintarkastaja, projektipäällikkö Pontus Londen, puh. 040 733 9758

[email protected]

Julkaistu: 16.10.2020  Päivitetty: 8.10.2021