Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista / Tietoaineistot

Tietoaineistot

VTV julkistaa vaalirahoitusilmoitusten tiedot csv-tiedostoina. Voit tarkastella csv-tiedostojen sisältöä taulukkomuodossa, kun avaat tiedoston taulukkolaskentaohjelmassa.

Kaikista vaaleista julkistetaan neljä tiedostoa:

  • ennakkoilmoitusten rahoitus
  • ennakkoilmoitusten rahoituslähteet ja kulujen erittely
  • vaalirahoitusilmoitusten rahoitus
  • vaalirahoitusilmoitusten rahoituslähteet ja kulujen erittely.

Muiden kuin valituksi tulleiden ja varasijalle valittujen ennakkoilmoitukset poistuvat VTV:n verkkopalvelusta 30 vuorokauden kuluttua vaalituloksen vahvistamisesta, jolloin ennakkoilmoitusten tiedot poistetaan myös csv-tiedostoista.

Tiedostojen merkistö on UTF-8, ja erotinmerkkinä on puolipiste. Jos ilmoittaja on käyttänyt puolipistettä tekstikentissä, tietoja siirtyy vääriin sarakkeisiin. Jos avaat tiedoston suoraan taulukkolaskentaohjelmalla ja esimerkiksi ä, ö ja å eivät näy oikein, tallenna tiedosto ensin omalle laitteellesi ja avaa se taulukkolaskentaohjelman tuontitoiminnon avulla.

Tiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 12 §:n mukaisesti. Vaikka tiedot ovat yleisesti saatavilla, niiden muuta keräämistä, tallettamista ja käsittelyä voivat koskea EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) säännökset. Tiedot voivat olla näissä säädöksissä tarkoitettuja henkilötietoja, jolloin niiden käsittelyssä on noudatettava edellä mainittuja säädöksiä, ja niistä voi muodostua säädöksissä tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen säädösten mukaisesta käsittelystä sekä henkilötietoja koskevien säädösten asianmukaisesta noudattamisesta.

Lisätietoja ja ohjeita tietosuojasta löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tietosuojaseloste [pdf, 176 KB]

Presidentinvaali 2018

Eduskuntavaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Kuntavaalit 2021

Aluevaalit 2022

 Päivitetty: 2.2.2023