Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista / Tietoaineistot

Tietoaineistot

Tällä sivulla julkaistaan jätettyjen ilmoitusten tiedot csv-muodossa. Kustakin vaalista julkaistaan neljä tiedostoa:
• ennakkoilmoitusten rahoitusrivit
• vaalirahoitusilmoitusten rahoitusrivit
• ennakkoilmoitusten rahoituslähteet ja kulujen erittely ja
• vaalirahoitusilmoitusten rahoituslähteet ja kulujen erittely


Muiden kuin valituksi tulleiden ja varasijalle valituksi tulleiden ennakkoilmoitukset poistuvat julkaisusta 30 vuorokauden kuluttua vaalituloksen vahvistamisesta. Tällöin vastaavat tiedot poistetaan julkistettavista tiedostoistakin.

Tiedostojen merkistö on UTF-8 ja erotinmerkkinä on puolipiste. Mikäli ilmoittaja on käyttänyt puolipistettä tekstikentissä, aiheutuu tästä myös tietojen siirtymistä vääriin sarakkeisiin. Mikäli avaat tiedoston suoraan taulukkolaskentaohjelmalla ja esim. ä, ö ja å eivät näy oikein, niin tallenna tiedosto ensin levylle ja avaa se taulukkolaskentaohjelman tuontitoiminnon avulla.

Tiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 12 §:n mukaisesti. Vaikka tiedot ovat yleisesti saatavilla, niiden muuta keräämistä, tallettamista ja käsittelyä voivat koskea henkilötietolain (523/1999) säännökset. Tiedoista voi muodostua henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Henkilörekisterin rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä sekä henkilötietolain säännösten asianmukaisesta noudattamisesta. Lisätietoja tietosuojasta sekä ohjeita ja lomakkeita rekisterinpitäjälle löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi .

Presidentinvaali 2018

Eduskuntavaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Kuntavaalit 2021

Aluevaalit 2022

Eduskuntavaalit 2023

 Päivitetty: 28.9.2023