Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Vaalirahoitusilmoitus / Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvolliset

Vaalirahoituslain mukaan vaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat

  • eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätyt
  • aluevaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut
  • kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut
  • europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätyt sekä varajäsenestä seuraavana olevat ehdokkaat
  • presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Ehdokas, joka on ollut ehdolla samanaikaisesti sekä aluevaaleissa että kuntavaaleissa, mutta tullut valituksi vain toisessa näistä vaaleista, on kuitenkin ilmoitusvelvollinen molempien vaalien vaalirahoituksesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee suoraan henkilöä, joka on vaaleissa tullut valituksi tai määrätty varasijalle. Ilmoitusvelvollinen vastaa henkilökohtaisesti vaalirahoitusilmoituksella antamistaan tiedoista. Vaalipäällikkö tai kampanjan taloudesta vastannut henkilö ei voi tehdä vaalirahoitusilmoitusta ilmoitusvelvollisen puolesta, vaan ilmoitusvelvollisen tulee itse tehdä vaalirahoitusilmoitus. Asiointipalveluun voivat kirjautua vain ilmoitusvelvolliset.

VTV käsittelee ja julkistaa ainoastaan ilmoitusvelvollisten tekemät vaalirahoitusilmoitukset. Muut kuin ilmoitusvelvolliset voivat toki itse julkistaa tietoja omasta vaalirahoituksestaan valitsemallaan verkkoalustalla tai muulla tavoin. Jokainen voi toimia vaalirahoituslain 1 §:n 2 momentin hengen mukaisesti vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 25.8.2021