Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Vaalirahoitusilmoitus / Vaalikampanjan kulut ja niiden ilmoittaminen

Vaalikampanjan kulut ja niiden ilmoittaminen

Vaalikampanjan kuluina pidetään kaikkia niitä kuluja, jotka aiheutuvat vaalikampanjan toteuttamisesta kampanja-aikana ja kohdistuvat vaaleihin. Kampanja-aikana aiheutuviksi kuluiksi lasketaan kulut, jotka syntyvät aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen riippumatta siitä, milloin kulut maksetaan.

Ehdokas ei voi jättää kuluja ilmoittamatta sen perusteella, että hän siirtää maksuajankohdan kampanja-ajan ulkopuolelle.

Kampanjakuluina ei pidetä kuluja, joita ehdokkaalle olisi aiheutunut ilman vaalejakin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi puolueen jäsenmaksut. Vaalikampanjoinniksi ei lasketa myöskään yhteydenpitoa äänestäjiin kampanja-ajan ulkopuolella, vaikka sillä pyritäänkin usein edistämään ehdokkaan uudelleenvalintaa.

Kampanja-aikana järjestetyt tilaisuudet sen sijaan katsotaan lähtökohtaisesti vaalikampanjoinniksi.

Vaalikampanjan kulujen erittely

Vaalikampanjan kulut ilmoitetaan kulutyypeittäin seuraavasti jaoteltuna: vaalimainonta, mainonnan suunnittelu, vaalitilaisuudet, vastikkeellisen tuen hankintakulut sekä muut kulut. Vaalimainonnan kulut eritellään edelleen lehti-, radio- ja televisiomainontaan, tietoverkossa ja muissa viestintävälineissä toteutettuun mainontaan, ulkomainontaan sekä vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankintaan.

Ehdokkaan puolesta maksetun kulun ilmoittaminen

Ehdokkaan tulee ilmoittaa tukena esimerkiksi hänen puolestaan maksetun lehtimainoksen arvo, jos mainoksen tarkoituksena on ainoastaan ehdokkaan vaalikampanjan tukeminen ja hänellä on ollut määräysvaltaa kulun syntymiseen. Ehdokas voi tällöin ilmoittaa mainoksen arvon myös kuluna vaalirahoitusilmoituksessaan. Näin tuki ja kulut vastaavat toisiaan.

Samalla tavalla ehdokkaan tulee ilmoittaa kaikki muutkin kulut, jotka hänen puolestaan on maksettu ja joiden tarkoituksena on hänen vaalikampanjansa tukeminen.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 4.2.2021