Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

Inlämnandet av förhandsredovisningarna i välfärdsområdesvalet 2022 börjar den 23.12.2021 – e-tjänsten för kandidaterna öppnas under 24.12.2021

Det är möjligt att lämna in förhandsredovisningen i välfärdsområdesvalet 2022 till Statens revisionsverk efter det att kandidatuppställningen för valet fastställts den 23.12.2021. Val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst öppnas för kandidater under fredagen den 24.12.2021. Fördröjningen föranleds av systemtekniska orsaker. Förhandsredovisningarna kan dock göras innan e-tjänsten öppnas via e-post eller post genom blanketten som finns på vår webbplats.

Blankett [pdf, 215 KB]

16.11.2021

Vitesprocessen för kommunalvalet 2021 pågår

Redovisningen av valfinansieringen skulle lämnas inom två månader efter det att valresultatet hade fastställts, dvs senast den 16 augusti 2021. Några av de redovisningsskyldiga har inte lämnat in sin redovisning av valfinansieringen i tid, trots uppmaningar. Vid utebliven redovisning kan revisionsverket enligt lagen om valfinansiering ålägga den redovisningsskyldige att lämna in redovisningen vid vite.

I den första fasen av vitesprocessen meddelas, via stämningsmän, de berörda parterna om processens faser samt om möjlighet att lämna en förklaring. Redovisningen av valfinansieringen saknas fortfarande för 64 redovisningsskyldiga, och vitesprocessen går vidare för deras del.

31.8.2021

Revisionsverket väntar på de sista valfinansieringsredovisningarna

Statens revisionsverk har skickat ett uppmaningsbrev till de redovisningsskyldiga vid kommunalvalet 2021 som inte gjort valfinansieringsredovisningen inom utsatt tid. Mottagarna av uppmaningsbrevet bör agera snabbt och göra sin egen valfinansieringsredovisning. Det snabbaste och mest tillförlitliga sättet att göra redovisningen är att fylla i blanketten i webbtjänsten.

Läs hela artikeln på vtv.fi

1.7.2021

Kampanjtiden för välfärdsområdesvalet 2022 börjar 23.7.2021

Kampanjtiden för välfärdsområdesvalet 2022 börjar 23.7.2021. Statens revisionsverk har publicerat för kandidaterna och de redovisningsskyldiga anvisningen om uppgörandet av förhandsredovisningen och redovisningen av valfinansiering. Anvisningen går att finna på valfinansieringens webbsidor samt via myndigheternas föreskriftssamlingar på Finlex – webbtjänsten.

Statens revisionsverks anvisning om redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i samband med välfärdsområdesvalet 2022 [pdf, 617 KB]

17.6.2021

Inlämnandet av redovisningar över valfinansieringen i kommunalvalet 2021 startar 16.6.2021

Det är möjligt att lämna in redovisningen av valfinansiering i kommunalvalet 2021 till VTV från och med fastställt valresultat 16.6.2021.

19.4.2021

Förhandsredovisningarna för kommunalvalet 2021 kan lämnas in från och med 14.5.2021

Helgdagen (Kristi himmelsfärdsdag) medför att sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet sker fredagen 14.5.2021 och inte torsdagen 13.5.2021. Således kan förhandsredovisningarna lämnas in från och med fredagen 14.5.2021.

Kandidatuppställningen för kommunalvalet fastställs fredagen den 14 maj 2021, varefter förhandsredovisningarna kan lämnas in till Statens revisionsverk.

Av systemtekniska skäl öppnas den elektroniska inlämningen av förhandsredovisningarna i val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst för kandidaterna cirka 1–1,5 dag efter att kandidatuppställningen fastställts. Förhandsredovisningarna kan dock göras omedelbart efter att kandidatuppställningen fastställts via e-post eller post genom formuläret som finns på vår webbplats.

30.3.2021

Updaterad anvisning har publicerat

Statens revisionsverk har publicerat för kandidaterna och de redovisningsskyldiga en uppdaterad anvisning om uppgörandet av förhandsredovisningen och redovisningen av valfinansiering. Den uppdaterade anvisningen går att finna på valfinansieringens webbsidor samt på Finlex – webbtjänsten.

På grund av senareläggninen av kommunalvalet har också kampanjtiden för kommunalvalet 2021 förändrats och är efter förändringen 13.12.2020-27.6.2021.

Anvisning om redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i samband med kommunalvalet 2021 [pdf, 692 KB]

18.3.2021

Kommunalvalet flyttas fram till juni

Den uppdaterade anvisningen för valfinansieringen publiceras på vår webbplats efter att riksdagen godkänt lagen som hänför sig till uppskjutandet av valet.

Justitieministeriets pressmeddelande om uppskjutningen av valet

4.3.2021

Revisionsverkets blogg:

Det är en lottovinst att födas i ett land där valfinansieringen övervakas!

Kandidaterna i kommunalvalet bör lyssna på väljarna med ett känsligt öra och berätta om sin valfinansiering redan i god tid före valdagen med hjälp av en frivillig förhandsredovisning. En transparent valfinansiering stärker medborgarnas förtroende för att det demokratiska systemet fungerar.

Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

Tillgänglighetsutlåtande