Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

14.9.2023

Valfinansieringstillsynens webbsidor förnyas - avbrott i våra tjänster tisdagen 3.10.2023

Webbplatsen vaalirahoitusvalvonta.fi får ett nytt, tydligare utseende i början av oktober. Också tjänsteportalens användargränssnitt har förnyats. Den förnyade webbplatsen öppnas onsdagen den 4 oktober 2023.

Innan den nya tjänsten öppnas kommer det att vara ett kort driftavbrott i systemet. Tisdagen den 3 oktober kan tjänsteportalen inte användas. Om du vill lämna in redovisningar eller dokument under avbrottet kan du skicka dem per e-post till adressen [email protected].

25.7.2023

Kampanjtiden för presidentvalet 2024 börjar 28.7.2023

Kampanjtiden för presidentvalet 2024 börjar 28.7.2023. Statens revisionsverk har publicerat en anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen. Anvisningen finns på valfinansieringens webbsidor samt i myndigheternas föreskriftssamlingar i Finlex – webbtjänsten.

Anvisning till redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i presidentval 2024 [pdf, 930 KB]


3.4.2023

Inlämnandet av redovisningar över valfinansieringen i riksdagsvalet 2023 startar 5.4.2023 - e-tjänsten öppnas för de redovisningsskyldiga under 6.4.2023

Det är möjligt att lämna redovisningen av valfinansieringen i riksdagsvalet 2023 till Statens revisionsverk efter det att kandidatuppställningen för valet fastställts den 5.4.2023. Val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst öppnas för redovisningsskyldiga under torsdagen den 6.4.2023.

Redovisningsskyldigheten gäller dem som vid riksdagsvalet valts till riksdagsledamöter och dem som utses till ersättare när valresultatet fastställs.

Redovisningen av valfinansieringen vid riksdagsvalet ska göras senast den 5 juni.3.3.2023

Förhandsredovisningarna för riksdagsvalet 2023 kan lämnas in 2.3.–1.4.2023.

E-tjänsten öppnas under fredagen den 3.3. Efter att ha lämnat in förhandsredovisningen, kan kandidaterna ladda ner bilder ur materialbanken för sociala medier.


28.2.2023

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2022

Partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt partinära sammanslutningar följer finansieringsbestämmelserna rätt väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för alla de bidrag som organisationerna mottagit. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar under granskningarna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2022


27.2.2023

Inlämnandet av förhandsredovisningarna i riksdagsvalet 2023 börjar den 2.3.2023 – e-tjänsten för kandidaterna öppnas under 3.3.2023.

Det är möjligt att lämna in förhandsredovisningen i riksdagsvalet 2023 till Statens revisionsverk efter det att kandidatuppställningen för valet fastställts den 2.3.2023. Val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst öppnas för kandidater under fredagen den 3.3.2023. Fördröjningen föranleds av systemtekniska orsaker.

Förhandsredovisningarna kan dock göras innan e-tjänsten öppnas via e-post eller post genom blanketten som finns på vår webbplats.


26.9.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022 är nu publiserad

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid välfärdsområdesvalet 2022 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022


23.2.2022

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagaspartierna samt deras distriksorganisationer och kvinnoorganisationer följer finansieringsbestämmelserna i huvudsak väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för organisationernas alla prestationer. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar efter revisionerna vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021


16.2.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunavalet 2021 är nu publiserad

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid kommunalvalet 2021 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunavalet 2021Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

Tillgänglighetsutlåtande