Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

26.2.2020

Riksdagspartiernas distriktsorganisationer iakttar finansieringsbestämmelserna i stort sett väl. I småpartiernas redovisningar har det dock upptäckts brister och lagstridiga förfaranden.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2019

29.1.2020

Statens revisionsverk har granskat redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet i våras. Ungefär hälften av de invalda EU-parlamentarikerna (inklusive ordinarie ledamöter och ersättare) korrigerade eller kompletterade sin redovisning.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

5.12.2019

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid riksdagsvalet 2019 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag. Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen.

Berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

5.12.2019

Revisionsverkets blogg: Riksdagsvalet 2019 ur revisorsperspektivet – Hur gick det till liksom?

23.9.2019

På grund av att föreningsregistret har förnyats är det inte för tillfället möjligt att komplettera eventuella organisationsuppgifter i redovisningarna över valfinansieringen med användning av ett registernummer. Komplettering av samtliga organisationers uppgifter lyckas dock genom att använda YTJ- förbindelsen och det så kallade FO-numret. I samband med förnyelsen fick även sådana föreningar som inte tidigare haft ett FO-nummer ett sådant.

26.4.2019

Europaparlamentsvalet 2019: Information till media och kandidaterna om redovisning och övervakning av valfinansiering

15.3.2019

Riksdagsvalet 2019: Information till media och kandidaterna om redovisning och övervakning av valfinansiering

Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsförordning [pdf, 468 KB]

Tillgänglighetsutlåtande