Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

5.10.2020

Kampanjtiden för kommunalvalet 2021 börjar 18.10.2020. Statens revisionsverk har publicerat för kandidaterna och de redovisningsskyldiga anvisningen om uppgörandet av förhandsredovisningen och redovisningen av valfinansiering. Anvisningen går att finna på valfinansieringens webbsidor samt via myndigheternas föreskriftssamlingar på Finlex – webbtjänsten.

Statens revisionsverks anvisning om redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i samband med kommunalvalet 2021 [pdf, 862 KB]

28.9.2020

Val-och partifinansieringstillsynens webbsidor förnyas. Med förnyelsen förbättras sidornas tillgänglighet och svaras således på de krav som lagen (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster) ställer på myndigheters webbtjänster. I samband med detta kommer även att sidornas innehåll att uppdateras och expanderas så att vi bättre kan betjäna alla målgrupper. De nya webbsidorna publiceras under år 2020.

26.2.2020

Riksdagspartiernas distriktsorganisationer iakttar finansieringsbestämmelserna i stort sett väl. I småpartiernas redovisningar har det dock upptäckts brister och lagstridiga förfaranden.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2019

29.1.2020

Statens revisionsverk har granskat redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet i våras. Ungefär hälften av de invalda EU-parlamentarikerna (inklusive ordinarie ledamöter och ersättare) korrigerade eller kompletterade sin redovisning.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

5.12.2019

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid riksdagsvalet 2019 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag. Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen.

Berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

5.12.2019

Revisionsverkets blogg: Riksdagsvalet 2019 ur revisorsperspektivet – Hur gick det till liksom?

23.9.2019

På grund av att föreningsregistret har förnyats är det inte för tillfället möjligt att komplettera eventuella organisationsuppgifter i redovisningarna över valfinansieringen med användning av ett registernummer. Komplettering av samtliga organisationers uppgifter lyckas dock genom att använda YTJ- förbindelsen och det så kallade FO-numret. I samband med förnyelsen fick även sådana föreningar som inte tidigare haft ett FO-nummer ett sådant.

Valfinansiering

Valfinansiering, anvisningar och blanketter

Kommunalval 2021 - Information om valfinansiering för kandidater och merider


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsförordning [pdf, 468 KB]

Tillgänglighetsutlåtande