Val- och partifinansieringstillsyn

Aktuellt

26.9.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022 är nu publiserad

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid välfärdsområdesvalet 2022 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

25.5.2022

Alla redovisningar över valfinansieringen i välfärdsområdesvalet har nu inlämnats. Således inleds inte någon process för utdömande av vite

Vi tackar för samarbete! Transparent valfinansiering stärker förtroendet för att det demokratiska systemet fungerar.

1.4.2022

Ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige ombeds skicka kontoutdrag till Statens revisionsverk

Teamet för tillsynen över valfinansieringen ber ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att lämna in kopior av kontoutdragen över de bankkonton de använt i sin valkampanj senast den 29 april 2022. Kontoutdragen ska gälla kampanjtiden, dvs. perioden 23.7.2021–6.2.2022.

Läs hela artikeln på vtv.fi

24.3.2022

Korrigering vad gäller tidsfristen för inlämnandet av redovisningen av valfinansieringen -Tidsfristen för inlämnandet av redovisningen är måndagen 28.3.2022

Enligt revisionsverkets anvisning bör fullmäktigeledamöterna och ersättarna i välfärdsområdesvalet redovisningen lämnas senast lördagen 26.3.2022. Eftersom tidsfristen är lördag får redovisningen inlämnas under den första vardagen därpå. (5§, Lag om beräknande av laga tid)

Vi beklagar det skedda.

Redovisningen över valfinansieringen rekommenderas att göra vi revisionsverkets e-tjänst.

23.2.2022

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagaspartierna samt deras distriksorganisationer och kvinnoorganisationer följer finansieringsbestämmelserna i huvudsak väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för organisationernas alla prestationer. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar efter revisionerna vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2021

16.2.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunavalet 2021 är nu publiserad

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid kommunalvalet 2021 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag.

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunavalet 2021

24.1.2022

Inlämnandet av valfinansieringsredovisningarna i välfärdsområdesvalet 2022 börjar den 26.1.2022 – e-tjänsten för kandidaterna öppnas under 27.1.2022

Det är möjligt att lämna in valfinansieringsredovisningen i välfärdsområdesvalet 2022 till Statens revisionsverk efter att valresultatet fastställts den 26.1.2022. Val- och partifinansieringstillsynens e-tjänst öppnas för redovisningsskyldiga under torsdagen den 27.1.2022. Fördröjningen föranleds av systemtekniska orsaker. Valfinansieringsredovisningarna kan dock göras innan e-tjänsten öppnas via e-post eller post genom blanketten som finns på vår webbplats.Valfinansiering


Partifinansiering


Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen.

På denna webbplats finns anvisningar om ifyllning av parti- och valfinansieringsredovisningar och lämnande av dessa till Revisionsverk samt förhandsredovisningar och egentliga parti- och valfinansieringsredovisningar som kandidater och partier har lämnat.

Statens revisionsverk har övervakat valfinansieringen från och med den 1 maj 2009 och partifinansieringen från och med den 1 september 2010. Från år 2000 till slutet av april 2009 gjordes valfinansieringsredovisningarna till kommunernas centralvalnämnder i kommunalval och till justitieministeriet i övriga val. Närmare uppgifter om allmänna valen och partier fås på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

Tillgänglighetsutlåtande