Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bläddra i redovisningar av partifinansieringen

Bläddra i redovisningar av partifinansieringen

De redovisningar som har lämnats in till partifinansieringstillsynen lagras i revisionsverkets register över redovisningar av partifinansieringen. Inlämnade redovisningar kan granskas enligt år.

Nedan beskrivs närmare vilken information du kan ta del av.

  • Aktuella redovisningar: En aktuell redovisning ska lämnas in, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som har erhållits från en och samma givare är minst 1 500 euro per kalenderår. En aktuell redovisning ska lämnas in av partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar.
  • Förhandsredovisningar: Förhandsredovisningen innehåller organisationens plan för kostnaderna för och finansieringen av en valkampanj. Redovisningen är frivillig.
  • Bokslutshandlingar enligt år samt kostnader för och finansiering av valkampanjen för valåren: Bokslutshandlingarna ska lämnas in av partier, föreningar som avses i understödsbeslutet och partinära sammanslutningar. Uppgifterna om kostnaderna och finansieringen ska lämnas i samband med det bokslut som omfattar tidpunkten för valet.

För att det ska vara möjligt att ta del av redovisningarna på webbplatsen ska JavaScript vara aktiverat i webbläsaren. Mer information om aktivering av JavaScript (på engelska)

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 3.2.2021