Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bläddra i redovisningar av partifinansieringen / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2021

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Feministinen puolue r.p.

Feministinen puolue r.p.
          jun              

Samlingspartiet r.p.

Varsinais-Suomen Kansallissäätiö
jan   feb   mar                    
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
        maj     jul     sep        
Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry
              aug          
Kainuun Kokoomus ry
    mar   apr                  
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
  feb                      
Kokoomuksen Turun Aluejärjestö r.y.
        maj   jun              
Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
  feb                      
Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry
          jun              
Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry
        maj                
Samlingspartiet r.p.
jan     mar   apr   maj           okt      
Pirkanmaan Kokoomus ry
jan   feb   mar     maj                

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
      apr                  

Centern i Finland r.p.

Centern i Finland r.p.
  feb   mar                    
Suomen Keskustanuoret ry
              aug          
Keskustan Helsingin piiri ry
              aug          

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
  feb     apr     jun     aug          

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
    mar                    
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  feb     apr   maj         sep        
Egentliga Finlands Socialdemokratiska Distrikt r.y.
    mar                    
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
  feb   mar   apr     jun              
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
  feb                      
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
jan   feb   mar   apr   maj   jun   jul   aug   sep   okt      
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
  feb     apr       jul            
Finlands Svenska Socialdemokrater rf
    mar                    
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
    mar                    
Helsingfors Socialdemokrater ry
  feb     apr                  

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiets Samkrets r.f.
        maj                
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
        maj     jul            
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
      apr                  
Svenska Kvinnoförbundet r.f
        maj   jun   jul            
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
      apr                  
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
    mar                    
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      apr                  

Vänsterförbundet r.p.

Vänsterförbundet i Egentliga - Finland rf
    mar     maj                
Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry
          jun              

Gröna förbundet r.p.

Pirkanmaan Vihreät ry
          jun         okt      
De gröna i Egentliga Finland rf
        maj                
Gröna förbundet r.p.
jan         maj                
Keski-Suomen Vihreät ry
        maj                
Hämeen Vihreät ry
        maj                
Savo-Karjalan Vihreät ry
        maj                
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
        maj                
Nylands Gröna rf
        maj       aug   sep        
De Gröna i Helsingfors rf
    mar       jun     aug          
 Uppdaterat: 19.10.2021