Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bläddra i redovisningar av partifinansieringen / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2021

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Samlingspartiet r.p.

Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
  feb                      
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö
jan                        
Samlingspartiet r.p.
jan       apr                  
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
  feb                      
Kainuun Kokoomus ry
    mar                    
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
  feb                      

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
      apr                  

Centern i Finland r.p.

Centern i Finland r.p.
  feb   mar                    

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
  feb                      

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Tikkurilan Työväenyhdistys ry
jan   feb   mar   apr                  
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
  feb     apr                  
Helsingfors Socialdemokrater ry
  feb     apr                  
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
  feb                      
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
    mar                    
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
    mar                    
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  feb                      

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
    mar                    
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      apr                  

Vänsterförbundet r.p.

Vänsterförbundet i Egentliga - Finland rf
    mar                    

Gröna förbundet r.p.

Nylands Gröna rf
jan                        
De Gröna i Helsingfors rf
    mar                    
Gröna förbundet r.p.
jan                        
 Uppdaterat: 16.4.2021