Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Bläddra i redovisningar av partifinansieringen / Aktuell redovisning

Aktuell redovisning  2021

Röd länk: Redovisningen har lämnats efter angiven tid

Feministinen puolue r.p.

Feministinen puolue r.p.
          jun              

Samlingspartiet r.p.

Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
  feb                      
Kainuun Kokoomus ry
    mar   apr                  
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
  feb                      
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö
jan     mar                    
Kokoomuksen Turun Aluejärjestö
          jun              
Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö
          jun              
Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry
        maj                
Samlingspartiet r.p.
jan       apr                  
Pirkanmaan Kokoomus ry
jan   feb   mar     maj                
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
  feb       maj                

Liberalpartiet - Frihet att välja

Liberalpartiet - Frihet att välja
      apr     jun              

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
      apr                  

Centern i Finland r.p.

Centern i Finland r.p.
  feb   mar                    

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.

Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
  feb     apr     jun              

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
  feb     apr       jul            
Helsingfors Socialdemokrater ry
  feb     apr                  
Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
  feb                      
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
jan   feb   mar   apr   maj   jun              
Finlands Svenska Socialdemokrater rf
    mar                    
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
    mar                    
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
    mar                    
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  feb     apr   maj                

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
        maj     jul            
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
      apr                  
Svenska Kvinnoförbundet r.f
        maj   jun   jul            
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
      apr                  
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
    mar                    
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
      apr                  

Vänsterförbundet r.p.

Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry
          jun              
Vänsterförbundet i Egentliga - Finland rf
    mar     maj                

Gröna förbundet r.p.

Gröna förbundet r.p.
jan         maj                
Keski-Suomen Vihreät ry
        maj                
Hämeen Vihreät ry
        maj                
Savo-Karjalan Vihreät ry
        maj                
Oulun vaalipiirin Vihreät ry
        maj                
Nylands Gröna rf
        maj                
De Gröna i Helsingfors rf
    mar                    
 Uppdaterat: 19.7.2021